[email protected]

חזרתי ממילואים ואני בסכנת פיטורים- מה עליי לעשות?

לאור המצב הביטחוני הקיים במדינה ולאור גיוס המילואים הנרחב, הוגשה בכנסת הצעת חוק המעניקה הגנה מפני פיטורים עבור אנשי המילואים על מנת לאפשר להם לחזור לעבודתם. במסגרת הגנה זו ישנו איסור על פיטורי מילואימניקים ומילואימניקיות וזאת למשך 60 ימים לאחר מועד חזרתם. עוד הוגשה הצעת חוק נוספת אשר במסגרתה תינתן זכאות למכסת ימי מחלה עבור […]

נפגעי הנובה תובעים את המדינה בסך 200 מיליון שקלים

  מתוך כתבה שפורסמה ב-N12 בעקבות אירועי 7 באוקטובר, החליטו 42 מנפגעי הטבח במסיבת ה"נובה" להגיש תביעה בסך 200 מיליון ₪ כנגד צה"ל, שב"כ והמשטרה וזאת בשל מה שהגדירו "רשלנותם הקשה בכל הנוגע לניהול האירועים במסיבת הטבע". במסגרת התביעה העלו התובעים את הטענה לא ניתנה הוראה כלשהי מכוחות הביטחון לסגירת המסיבה וזאת למרות שהיו התרעות […]

עליית דמי ההבראה במגזר הפרטי ספטמבר 2023

שר העבודה יואב בן צור חתם השבוע על צו הרחבה להעלאת תעריף דמי ההבראה במגזר הפרטי מסך של 378 ₪ ליום לסך של 418 ₪  ליום, כמעט כמו סך דמי ההבראה במגזר הציבורי אשר עומדים כיום ע"ס של 471.4 ₪ ליום. הפעם האחרונה בה הועלו דמי ההבראה במגזר הפרטי הייתה בשנת 2014. דמי ההבראה המעודכנים […]

האם יש צורך בהוכחת רשלנות במסגרת תאונת דרכים?

האם יש צורך בהוכחת רשלנות במסגרת תאונת דרכים? ראשית, נגדיר מהי רשלנות: בסיסה של עוולת רשלנות הוא למעשה הרעיון של מתן פיצוי כספי לניזוק על הנזק שנגרם לו מידי המזיק. ס' 35 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש]: "עשה אדם מעשה שאדם סביר ונבון לא היה עושה באותן נסיבות, או לא עשה מעשה שאדם סביר ונבון היה […]

מדריך לנפגע בעבודה- קצבת נכות

מדריך לנפגע עבודה- קצבת נכות כאן נפרט מהן זכויותיו של מי שנותר נכה כתוצאה מתאונה בעבודתו, וכיצד משרדנו יוכל לעזור לו בהליך הגשת תביעה לקבלת קצבת נכות מעבודה. מי שנפגע בעבודה והמל"ל קבע לו אחוזי נכות, עשוי להיות זכאי לקצבת נכות מדי חודש, או לחלופין לקבלת מענק כספי חד פעמי. חשוב לציין- נפגע מעבודה שרוצה […]

נפגעתי בתאונת עבודה- מה הזכויות שלי?

נפגעתי בתאונת עבודה, מה הזכויות שלי? נפרט כאן מהן הזכויות המגיעות לעובד אשר נפגע במהלך עבודתו וכיצד משרדנו יוכל לעזור לו בתהליך הגשת תביעה לקבלת דמי פגיעה. עובד אשר נפגע במהלך עבודתו עשוי להיות זכאי לדמי פגיעה, לפני כן נבהיר מהי תאונת עבודה ומי נחשב בהתאם לחוק כזכאי לפיצוי: סעיף 75 לחוק הביטוח הלאומי מגדיר […]

פסיקה חדשה – יחסי עובד מעביד

ביה"ד האזורי לעבודה קבע כי לא התקיימו יחסי עובד מעביד בין הצדדים: התובעת גב' אסנת בר הגישה תביעה נגד מרכז גלאי בע"מ העוסק באבחונים דידקטיים.  כידוע הנטל להוכחת יחסי עובד מעביד מוטל על כתפי התובע ונטל זה לא הורם,  ביה"ד האזורי לעבודה יישם את ה"מבחן המעורב" לקיומם של יחסי עובד מעביד: "בבסיס מבחן זה נמצא […]

פסיקה חדשה- "יחסי השפעה" הטרדה מינית

ע"ע 35999-10-21 בית הדין הארצי לעבודה קבע כי לא התקיימו יחסי מרות. אך מרחיב את האיסור וקובע: "האם התקיימו בנסיבות העניין יחסי השפעה? נסיבות העניין מובילות אותנו לתחום "אפור". מחד גיסא, אין מקום לקבוע כי התקיימה כפיפות בין השניים. מאידך גיסא, בנסיבות העניין נהיר כי היו פערי כוחות בין הצדדים וכי למשיב היה כוח השפעה […]