[email protected]

פוטרתי בעקבות מצבי הרפואי האם מגיע לי פיצוי?

סע"ש 15524-06-14 עובדת בחברה למכירת ריהוט לחדרי ילדים, אשר שימשה כמנהלת אחד מהסניפים. ביוני 2013 עברה העובדת ניתוח רפואי בעקבות חבלה שעברה כמה שנים לפני. בסוף החודש ביקרה העובדת בבית החולים לצורך בחינת מצבה הרפואי. לאחר מס' ימים אושפזה העובדת, ושלחה הודעה למעסיקה בו הודיעה על הידרדרות במצבה הרפואי ועל כך שתצטרך לעבור ניתוח בקרוב. […]

האם יש צורך בהוכחת רשלנות במסגרת תאונת דרכים?

האם יש צורך בהוכחת רשלנות במסגרת תאונת דרכים? ראשית, נגדיר מהי רשלנות: בסיסה של עוולת רשלנות הוא למעשה הרעיון של מתן פיצוי כספי לניזוק על הנזק שנגרם לו מידי המזיק. ס' 35 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש]: "עשה אדם מעשה שאדם סביר ונבון לא היה עושה באותן נסיבות, או לא עשה מעשה שאדם סביר ונבון היה […]