פיצויי פיטורים

מהם פיצויי פיטורים

פיצויי פיטורים הם כספים המשולמים לעובד שפוטר מעבודתו על ידי המעביד. לתקנות פיצויי פיטורים שתי מטרות, האחת, לתת לעובד אפשרות להתקיים בכבוד עד שימצא עבודה חדשה. השנייה, היא להגן על העובד וליצור הרתעה אצל המעביד מפיטורים שלא כדין.

מי זכאי לפיצויי פיטורים

באופן כללי ניתן לומר שעובד שפוטר על ידי המעביד זכאי לפיצויי פיטורים. העובד צריך לבדוק מהם התנאים לקבלת הפיצויים ומהם זכויות הפיצויים התקפות לגביו על מנת שיוכל להגיש תביעת פיצויים.

פיצויי פיטורים למתפטר

ישנם מקרים בהם המתפטר זכאי לפיצויי פיטורים, כאילו פוטר על ידי המעביד. לדוגמא: עובד אשר התפטר עקב מחלה או מחלת קרוב משפחה, עובד שהתפטר עקב גיוס לצה”ל, עובד המתפטר עקב העתקת מקום מגורים, הורה המתפטר על מנת לטפל ברך הנולד ועוד… כדאי לבדוק זכאות לפיצויי פיטורים בהתפטרות.

הלנת פיצויי פיטורים

יום תשלום פיצויי פיטורים הוא יום סיום יחסי עובד מעביד. בתנאי שלא מוטלת על העובד לסיים מטלה כל שהיא עבור המעביד. עד 15 יום אין פיצויי הלנה, מעבר לכך המעביד ישלם עבור הלנת פיצויי פיטורים, בנוסף לדמי פיצויי פיטורים הפרשי הצמדה + אחוזים.

מס על פיצויי פיטורים

כספי הפיצויים מחויבים בתשלום מס. כדי לא לשלם מס הכנסה על פיצויי הפיטורים חובה להתייעץ עם עורך דין המתמצא היטב בדיני עבודה ובכללם פיצויי פיטורים.

במקרים מסוימים ובאישור של פקיד שומה ניתן להגדיל את הפטור ממס על פיצויי פיטורים לעד 150% מהמשכורת הקובעת לפיצויים ואף יותר מכך על ידי הגשות מיוחדות.

חישוב פיצויי פיטורים

חישוב פיצויי פיטורים לרוב פשוט, סכום הפיצויים המגיע לעובד הוא:

גובהה משכורת האחרונה ברוטו X שנות העבודה.

משמע, על כל שנת עבודה מקבלים משכורת של חודש. במקרים מסוימים חישוב פיצויי הפיטורים יכול להיות מורכב ולכן עדיף שנקבל ייעוץ מעורך דין מומחה בתחום דיני העבודה ובכללם פיצויי פיטורים.

למאמר שלילית/הפחתת פיצויי פיטורים

שאלות מצויות בעניין פיצויי פיטורים:

שאלה 1

שאלה 2

שאלה 3

צור קשר
077-5089001