[email protected]

פסיקה חדשה – יחסי עובד מעביד

ביה"ד האזורי לעבודה קבע כי לא התקיימו יחסי עובד מעביד בין הצדדים: התובעת גב' אסנת בר הגישה תביעה נגד מרכז גלאי בע"מ העוסק באבחונים דידקטיים.  כידוע הנטל להוכחת יחסי עובד מעביד מוטל על כתפי התובע ונטל זה לא הורם,  ביה"ד האזורי לעבודה יישם את ה"מבחן המעורב" לקיומם של יחסי עובד מעביד: "בבסיס מבחן זה נמצא […]