[email protected]

תאונת עבודה בטיול בית ספר

מנהלת בית ספר במהלך טיול עם התלמידים נפלה ונחבלה בגב התחתון- לאחר ייצוג משרדינו בוועדות הרפואיות, הועדה קבעה לה 50% נכות זמנית ו-10% נכות צמיתה וקיבלה למעלה מ-100,000 ₪.