[email protected]

פריצת דיסק נכות מעבודה

גננת ילדים שבעקבות עבודתה סבלה מפריצת דיסק- הועדה הרפואית קבעה לה 50% נכות זמנית ו-10% נכות צמיתה והיא קיבלה למעלה מ- 50,000 ₪.