[email protected]

נכות מעבודה כתוצאה משחיקת מיתרים

משרדנו ייצג מורה שעסק בהוראה במשך 38 שנה, לימד 6 ימים בשבוע ובמהלך השיעורים נדרש לדבר ואף להרים את קולו

(תיק מס' 47345-07-14).

עמדנו על מינוי מומחה מטעם בית הדין ואכן מונה מומחה אשר קבע כי עיסוק התובע בהוראה במשך זמן כה רב ובאופן אינטנסיבי גרם לשחיקת המיתרים ולצרידות התובע בשיעור של 80%.