[email protected]

אפליית עובדים ופיטורין בניגוד לחוק

לאחרונה ניהל משרדנו תיק בו עבד עובד כמעט שנתיים כמהנדס תוכנה בחברה. נקרא לשירות מילואים פעיל בצוק איתן, חזר ופוטר. הגשנו תביעה על אפליה אסורה בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988 ובניגוד לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט. כמו כן, על עריכת שימוע ופיטורין בניגוד לדין. בנוסף, על אפליה בגין מילואים ועוגמת נפש, לאור העובדה לפיה כל העובדים קיבלו מתנה לחג, פרט לעובד זה.

בעניין זה פסק בית הדין האזורי לעבודה בירושלים כי יש לפצות את העובד במעל ל- 50,000 ₪ בגין התנהלות המעסיק. ראה סע"ש 61242-12-14 עודד אבוקרט נ'  חברת נ.ערנט איי.קום בע"מ.