[email protected]

הכרה בצהבת כנכות רפואית

אישה שחלתה בצהבת הגיע למשרדנו בוועדה רפואית בה ייצגנו אותה נקבעה לה 85% נכות צמיתה והיא מקבלת קצבה חודשית.