[email protected]

הכרה בתאונת עבודה לאחר דחייה של שתי וועדות

סבל המעמיס ציוד כבד על רכבים במהלך השנים סבל מפריצת דיסק- לאחר ששתי וועדות רפואיות דחו את בקשתו להכיר בפריצת הדיסק כתאונת עבודה הגיעה למשרדנו על מנת שנפנה לבית הדין בתביעה להכיר בפריצת הדיסק כתאונת עבודה לאור הצלחתנו התיק חזר לוועדה רפואית והוא מקבל קצבה חודשית. (מס' תיק בביה"ד האזורי לעבודה ירושלים ב"ל 11666/08)