[email protected]

הכרה במחלת נפש כנכות רפואית

אישה אשר סבלה ממחלת נפש- הוועדות הרפואיות לא הכירו בנכותה ולאחר ייצוג משרדנו בביה"ד החזירו את התיק לוועדה והכירו במחלת הנפש שלה רטרואקטיבית והיא קיבלה סכום כסף נאה וגמלה חודשית. (מס' תיק בביה"ד לעבודה ירושלים ב"ל 10524/06)