[email protected]

פריצת דיסק תאונת עבודה

הנדסאי בניין סבל מפריצת דיסק בשנת 2000 בעקבות פריצת הדיסק עבר ניתוח בגב- משרדנו לקח את הטיפול בשנת 2013 וייצג אותו. וועדה ראשונה קבעה לו 0% נכות, וועדה לערערים הכירה בנכותו משנת 2000 ונקבעה לו 10%נכות צמיתה והוא קיבל למעלה – 100,000 ₪.