[email protected]

יחסי עובד מעביד

בימים אלו יצא פסק דין (תיק מס' 51433-09-12) בו ייצג משרדנו עובד שעבד באחת מרשויות המדינה. משרדנו עמד בתוקף על כך שהתקיימו יחסי עובד מעביד במשך כל התקופה והסכם הספק אשר קיים בין הצדדים הינו הסכם פיקטיבי אשר נועד אך ורק להכניס את התובע כעובד באופן אשר חוסך מהרשות הוצאה למכרז וזמן חשוב של עבודתו.

פסה"ד קבע כדלקמן: "מהמקובץ עולה, כי התובע למעשה השתלב בליבת העשייה והעבודה של הנתבעת כאחד מעובדיה... כל אלה, מצביעים באופן מובהק כי התובע היה עובד על אף האצטלה שביקשה הנתבעת שיעטה. אנו קובעים אפוא כי התקיימו יחסי עובד מעביד בין התובעת לנתבעת..". (הדגשים במקור – א.א.)

למעשה פסק בית הדין ביום 5/7/15 כי עבור כשנתיים וחצי שנות עבודה ברשות, יש לשלם לעובד סך 126,084 ₪ עבור זכויות קוגנטיות בדיני עבודה בגין עבודתו כשכיר ברשות (פדיון חופשה, דמי הבראה, פיצויי פיטורים, דמי פנסיה ושכר עבודה) ובנוסף סך9,000 ₪ בגין הוצאות משפט.