[email protected]

קיבלתי חופשה במתנה ממקום עבודתי ללא פרטים-מה הדין?

סע"ש 25942-09-13

במהלך שנת 2011 אחת מן חברות הרכבים בארץ קיימה מבצע שבמסגרתו תינתן במתנה חופשה משפחתית באיטליה לעובד שימכור את מס' הרכבים הרב ביותר.

במהלך מרץ 2013 פנתה החברה לתובע שזכה במבצע והציעה לו לעבור לתפקיד אחד עם שכר נמוך יותר, ולאחר שסירב להצעת החברה היא החליטה לפטרו.

במסגרת ההליך המשפטי נידונה מתנת החופשה שהובטחה לעובד.

לטענת העובד עקב זכייתו במבצע היא מחוייבת לשלם לו סך של 15,000 ₪ או לחילופין לממן חופשה למשפחה בת 4 נפשות.

החברה טענה להגנתה כי מדובר בחופשה משפחתית עבור זוג וילד אחד.

ביה"ד העלה את הסוגיות הבאות:" "אכן קיים חוסר מסוּימות בהבטחה – לכמה ימים החופשה? באלו תנאי לינה? מהו ההרכב של 'המשפחה'?".

ביה"ד קבע כי העובד לא הציג איזושהי הוכחה לקיום החופשה בתנאים שלה הוא טוען, ופסק: "אין פירוש הדבר שיש לדחות את התביעה, אלא נחייב את החברה להוציא את העובד לחופשה משפחתית בהרכב של שלוש נפשות למשך שלושה ימים, בתנאי לינה של מלון חמישה כוכבים, בשים לב לכך שבעלון הפרסום של מבצע המכירות נקבע כי הזוכה יהיה אורח של חברת פיאט העולמית…נראה כי אלה התנאים המינימליים הסבירים שיש על פיהם להשלים את החוזה".

ביה"ד לעבודה פסק פיצוי כספי עבור העובד בסך 15,000 ₪.