[email protected]

פיצויי פיטורים לעובד שפוטר בדרך לא נאותה

סע"ש 24531-12-19

מדובר בעובד אשר קיבל אישור רפואי ליציאה לחופשת מחלה בת 10 ימים, במהלכה נסע לצפון עם רכב החברה שברשותו, עקב הפנייה לייעוץ פסיכיאטרי שקיבל בשל לחצי עבודה קשים אותם חווה.

כאשר המעסיק מצא חריגות בהוצאות הדלק של העובד, הוא נסע לביתו של העובד בשעת לילה ופיטר את העובד לעיני משפחתו, ולקח ממנו את רכב החברה.

העובד הגיש תביעה כנגד המעסיק בביה"ד לעבודה בגין עוגמת נפש, פיטורים ללא שימוע וגם ללא מתן הודעה מוקדמת.

נשאלת השאלה- האם מותר למעסיק לפטר עובד בצורה שכזו?

ביה"ד קבע כי: "בנסיבות העניין, הוכח כאמור כי החברה ומנהלה נהגו עם העובד בחוסר תום לב".

עוד נקבע כי: "הם גרמו לביזוי העובד כאשר בחרו לפטר אותו בשעת לילה מאוחרת במקום פומבי, ואף כפו עליו לפנות את הרכב לעיני בני משפחתו והעוברים והשבים. כל זאת בתקופה לגביה הציג העובד אישור מחלה".

ביה"ד לעבודה קבע כי פיטורי העובד נעשו באופן ביזיוני ובריוני, זאת בזמן שהעובד נמצא בתקופת ימי מחלה ובלי שניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו.

ביה"ד לעבודה פסק פיצויים לעובד בסך של מעל 100,000 ₪.