[email protected]

פוטרתי עקב היותי בהיריון- מה הדין?

סע"ש 57818-11-18

עובדת במשרד עו"ד במשך מס' חודשים, החליטה לשתף את רעייתו של בעל המשרד כי היא בהיריון, ולאחר 5 ימים פוטרה.

בעל המשרד טען להגנתו כי לא ידע שהעובדת בהיריון, וכי היא התפטרה מיוזמתה ולא פוטרה, ומנגד רעייתו טענה כי העובדת השביעה אותה שלא לספר על כך.

עוד נחשף הפרוטוקול מהשימוע שנערך לעובדת שנכתב בו כך: "אוקיי. לכבוד כל המעוניין, הריני לאשר כי ביום ששאנל הקיאה, סתם, הריני לאשר כי ביום 31.1.18 פוטרה…."

ביה"ד לעבודה דחה את טענות בעל המשרד וקבע כי לא הייתה לו כל סיבה מוצדקת לפיטורי העובדת (שלא קשורה להריונה).

ביה"ד פסק: "אנו סבורים כי נוכח מטרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה וחשיבות העקרונות המיושמים בתיק זה, עלינו לשדר מסר ברור שהפרת הוראות חוק זה תגרור סנקציה כספית ממשית… מטרת החקיקה הנדונה ומהותה היא שילוב נשים בשוק התעסוקה ופסיקת פיצוי הולם בגין הפרת הוראות החוק, משרתת מטרה זו".

בנוסף פסק ביה"ד פיצוי כספי עבור עובדת בסך 160,000 ₪, בין השאר כפיצויים עונשיים.