[email protected]

פוטרתי בעוגמת נפש- מה הדין?

סע"ש 19327-12-20

מנהלת בגן ילדים אשר עבדה שם כ-18 שנה, ופוטרה 15 חודשים לפני שהייתה אמורה לצאת לפנסיה.

המנהלת החליטה להגיש תביעה בבית הדין לעבודה כנגד הגן.

ביה"ד לעבודה קבע כי המנהלת פוטרה בעקבות ביצוע עבודה נמוך.

יתרה על כך המנהלת סיפרה במהלך שלב העדויות כי היא הייתה מודעת לביקורת ולתלונות כלפיה, ושלדעתה היא לא צריכה לשנות דבר.

ביה"ד לעבודה קבע כי פיטוריה של העובדת נעשו בעוגמת נפש וזאת לאור שנות עבודתה הרבות ותרומתה למערכת, ונוסף על כך שפוטרה מס' חודשים לפני שהייתה זכאית לקבל את קצבת הפנסיה שלה.

ביה"ד לעבודה חייב את המעסיק לשלם לה פיצוי כספי בגין 180,000 ₪ עוגמת הנפש אשר נגרמה לה, ובגין העובדה שהמעסיק מיהר לפטר אותה במקום לתת לה פתרון הולם, לאור שנות עבודתה הרבות והעובדה כי במשך שנים רבות עבדה באופן טוב ומקצועי.