[email protected]

עברתי תאונת עבודה ביום שבו העסק שלי לא פעיל-האם אני זכאי להכרה?

ב"ל 17116-07-22

מדובר בתובע שבבעלותו עסק לעבודות חיפוי, ונסע במהלך יום עבודתו לקנות בסופר מזון ושתייה לו ולבנו להפסקת הצהריים.

בעת שיצא מהסופר החליק התובע ונחבל בכתפו, והביטוח הלאומי סירב להכיר בתאונה שעבר כתאונת עבודה.

סעיף 79 לחוק ביטוח לאומי קובע מהי ההגדרה לתאונת עבודה:"תאונה שאירעה תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו, ובעובד עצמאי – תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו".

ביהמ"ש קבע כי: "מאחר שאנו עוסקים בעובד עצמאי אשר שעות עבודתו וימי עבודתו גמישים ושונים ממתכונת עבודת עובד שכיר, לא מצאנו בעובדה כי התובע לא עבד בחודש פברואר ולא הומצאה כל אסמכתא לעבודה בחודש זה כדי להוביל לדחיית התביעה", ציין בית הדין בהחלטתו", והכיר בתאונה של התובע כתאונת עבודה.