[email protected]

נשאלתי לגילי בעת ראיון עבודה-האם מותר למעסיק לשאול אותי שאלה זו?

ד"מ 8132-12-21

מדובר בתובעת אשר הגישה תביעה בביה"ד האזורי לעבודה בתל אביב כנגד בית ספר אליו התראיינה, ושבמהלך ראיון טלפוני שנערך לה, נשאלה בנוגע לגילה, וסירבה לענות לשאלה.

התובעת לא הצליחה להוכיח כי סיכויי קבלתה לעבודה נפגעו מפאת גילה או מפאת סירובה לענות על השאלה במהלך הראיון הטלפוני. יתרה מזאת, הוכיח בית הספר במסגרת ההליך המשפטי כי הוא מעסיק עובדים בגילה של התובעת.

ביה"ד קבע: "בניגוד לנטען על ידי התובעת, חוק שוויון הזדמנויות אינו אוסר על מעסיקים לשאול שאלות לגבי גיל המועמד. מעסיק רשאי לשאול באשר לגילו של מועמד, ובלבד שיש סיבה לגיטימית לכך שמתחייבת מהאופי או המהות של התפקיד או המשרה".

עוד הוסיף וקבע בית הדין:" "התרשמותנו היא כי התובעת נשאלה על הגיל לא מתוך מקום של אפליה, אלא דווקא ממקום של התאמה… השאלה לגילה הייתה לגיטימית, עניינית ונדרשת, ונועדה כדי להיערך לצורך קבלתה לעבודה בהתאם להוראות משרד החינוך ותקנון שירות עובדי ההוראה, ולא כדי להוות שיקול בפני עצמו לצורך קבלה או אי-קבלה לעבודה".