[email protected]

מה הדין של פגיעה בזכויותיהם של עובדים זרים?

סע"ש 6178-11-14

מדובר בשלושה עובדים זרים מסין אשר הגיעו לארץ במהלך נובמבר 2013 ועבדו כשפים באחת מן המסעדות בארץ במשך כ-10 חודשים עד שפוטרו.

שכרם של העובדים עמד ע"ס 2,000 דולר בלבד בזמן שניתן להם היתר עבודה בשכר כפול מהשכר הממוצע במשק. בנוסף, שכרם שולם ב-15 לחודש והם אולצו לחתום על מסמך באנגלית שלא הבינו על מנת לקבל את שכרם.

העובדים טענו במסגרת כתב התביעה כי הם נדרשו לעבוד במשך 12 שעות ביום, ובחלק מן הימים בשעות רבות יותר.

עוד טענו כי מעולם לא ניתן להם תלוש שכר, וכי הם מעולם לא קיבלו ימי חופשה במהלך תקופת עבודתם ואפילו את ארוחת הצהריים שלהם אכלו בזמן העבודה.

לאחר שאחד מן העובדים נפגש עם מכרו, נודע לו כי הם זכאים לשכר גבוה יותר ולזכויות שלא ניתנו להם עד היום.

העובדים החליטו לפנות אל מנהל המסעדה בדרישה לקבלת הזכויות המגיעות להם, ופוטרו באופן מיידי.

מנהל המסעדה טען להגנתו כי השלושה אמרו לי כי הם שפים בעלי ניסיון, וכי הם רימו אותו.

ביה"ד לעבודה קבע כי ניתן להבחין באופן מובהק כי המסעדה הייתה מרוצה משלושת העובדים ומתפוקתם.

ביה"ד לעבודה קבע פיצוי כספי בסך 860,000 ₪ עבור שלושת העובדים.