[email protected]

מהי דינה של התבטאות פוליטית בעת מלחמה?

סע"ש 20572-11-23

ב8 באוקטובר, לאחר פרוץ מלחמת "חרבות ברזל", בעת ארוחת הצהריים של עובדי המשרד אחת מן העובדות התבטאה באופן פוליטי כנגד חיילי צה"ל.

בתגובה עזבו את השולחן מס' עובדים המומים.

יומיים לאחר מכן נשמעה העובדת בהתבטאות פוליטית נוספת כנגד חיילי צה"ל במסגרת שיחה עם אחד מן העובדים.

בעקבות האירועים הללו החליט הממונה על העובדת לפנות אליה בנוגע להתבטאויותיה.

לאחר 5 ימים בעת אזעקה שבמהלכה ירדו עובדי החברה למלקט נשמעה העובדת בהתבטאות פוליטית נוספת, מה שעורר את זעם העובדים.

העובדת הושעתה ולאחר מכן זומנה לשימוע ופוטרה.

העובדת עתרה כנגד פיטוריה לבית הדין האזורי לעבודה וזה החליט לבטל את החלטת הפיטורים.

ביה"ד קבע כי: "אמירות אלה, חמורות ומקוממות ככל שיהיו, אינן יכולות להוות צידוק לפיטורים בניגוד לחוק".

המעסיק ביקש לעכב את ביצוע צו המניעה הזמני שניתן, וביה"ד דחה את הבקשה.

עוד קבע ביה"ד כי: "הנזק שנגרם למעסיק מאז ההחלטה החפוזה והשגויה על פיטוריה גדול מהנזק הערטילאי לו טוען המעסיק, שכן למקרא הבקשה לעיכוב ביצוע נראה שהמעסיק סימן את העובדת כ'אויבת הציבור' שתגרום חלילה לכאוס במקום העבודה".

עוד קבע ביה"ד: "זכות זו אינה ניגפת מפני העובדה שהיא התבטאה באופן פוגעני, לטענת המעסיק, והדברים נכונים בבחינת קל וחומר נוכח הפגמים הרבים והמהותיים שנפלו בהליך פיטוריה, לרבות התעלמות מוחלטת מהתנצלותה בישיבת הבירור".

והוסיף כי: "בעתות משבר ומצוקה חריגים כפי שאנו חווים מאז ה-7 באוקטובר 2023, מן הראוי שהמעסיק יקבע כללי 'עשה ואל תעשה' במקום העבודה בכל הקשור להתבטאויות פוליטיות או להבעת דעות חריגות, וזאת על מנת לאפשר סביבת עבודה שקטה ורגועה לכלל העובדים, תהיה השקפת עולמם אשר תהיה".