[email protected]

מהו הדין של הצבת מצלמות במקום עבודה?

סע"ש 29245-04-18

מנהלת משרד אשר הועסקה במשך כ-18 שנה, והודיעה על התפטרות עקב הרעת תנאים בעקבות החלטתו של המעסיק להתקין מצלמות במשרד.

המעסיק החליט להתקין 9 מצלמות בתוך שטח המשרד, וזאת בעקבות תלונה בגין הטרדה מינית של אחת מן העובדות. יצויין כי המצלמות לא הוצבו בחדרה של העובדת אלא בסמוך אליו.

כשהגיעו טכנאים להתקין את המצלמות, החליטה העובדת לשלוח מייל למעסיק ובו כתבה: "מבחינתי זה הרעת תנאים, אני לא מעוניינת שמישהו יצלם אותי 24 שעות. זה חדירה לפרטיות".

המעסיק סירב לבקשתה של העובדת להסיר את המצלמות, ובעקבות כך החליטה העובדת לסרב לבצע את מטלותיה, לא להתייצב לעבודה ,וכו'.

לאחר מכן יצאה העובדת לחופשת מחלה בת שבוע, וכאשר חזרה הודיעה כי היא החליטה להתפטר.

ביה"ד פסק: "דעתנו היא שדי בגרסת המעסיק לפיה התובעת התפטרה על רקע הצבת המצלמות, כדי לבסס בנסיבות העניין עילה להתפטרות בדין פיטורים".

עוד קבע ביה"ד כי התקנת המצלמות במשרד נעשתה עקב סיבה מוצדקת, אך גם כי לעובדת הייתה הצדקה להתפטר עקב הרעת תנאים.

בפסיקות קודמות נקבע כי מקרים מסוימים של הצבת מצלמות בחדרי עבודה ללא ידיעת עובדים יכולים להוות פגיעה בפרטיות.

ביה"ד פסק כי העובדת זכאית להתפטר בדין מפוטרת וכי על המעסיק לשלם לה פיצויי פיטורין בסך 430,000 ₪.