[email protected]

התפטרות עקב הרעת תנאים-מה הדין?

סע"ש 3184-10-16

אדריכלית אשר תבעה את חברה בה היא עובדת בגין כוונתם להפחית את שכרה ואת גובה משרתה.

האדריכלית התנגדה לכוונת החברה, פוטרה וסולקה מהמקום, והחליטה לתבוע את החברה בגין הרעת תנאים.

במהלך שלב העדויות טענה החברה כי בשל חוסר תפקודה המקצועי הוחלט להפחית מגובה שכרה, זאת בנוסף לנזקים רבים אשר הסבה לחברה, אך בכל זאת היא זומנה לשימוע בטרם לכך על מנת להשמיע את תגובתה.

עוד נטען כי העובדת רצתה לגרום לפיטוריה כיוון שהיא מצאה עבודה חדשה בה הרוויחה שכר יותר גבוה.

ביה"ד לעבודה קבע כי העובדת היא זו שהביאה לסיום יחסי העבודה בין הצדדים, כפי שהגדיר: "תוך התנהגות המהווה התפטרות לכל דבר דבר ועניין".

עוד קבע ביה"ד כי העובדת התנהלה בחוסר תום לב מובהק ובניסיון ברור לגרום לחברה לפטרה: "העובדת רצתה למעשה לקבל את הפיצוי הנקוב בהסכם ההעסקה, וכל זאת בזמן שהחברה לא פיטרה אותה, ובזמן שהיא עובדת במקביל עבור חברה אחרת".

עוד קבע ביה"ד כי אם העובדת הייתה מתייצבת לשימוע, ומגיבה את תגובתה ובכל זאת החברה הייתה מפטרת אותה, אז הייתה יכול לטעון להרעה בתנאים ולהתפטר כדין פיטורים-"אולם מרגע שהעובדת בחרה שלא להתייצב לשימוע, היא זו שהביאה לסיום עבודתה".