[email protected]

התעמרו בי במהלך עבודתי- מה הדין?

סע"ש 68109-02-20

עובדת בחנות נעליים החליטה להגיש תביעה בגין התעמרות מצד מנהל החנות.

העובדת טענה כי מנהל החנות השפיל אותה אל מול שאר העובדים, הפיץ שמועות אודותיה וכי הוא גרם להתרחקות שאר העובדים ממנה.

באחד המקרים כשגילה המנהל כי העובדת יצאה לבילוי בעת שדיווחה כי היא בחופשת מחלה צוטט: "אני יהרוס לך את החיים שקרנית, אני אדאג שאף אחד בעיר הזאת לא יעסיק אותך בשום מקום. כמו שאת הרסת אותי אני יהרוס אותך, שקרנית וכפוית טובה שכמוך".

ביה"ד ציין כי מעשיה של העובדת אכן חמורים אך אין זו סיבה מוצדקת מצד המנהל להתעמרות זו.

העובדת התפטרה בשל ההתעמרות, וביה"ד קבע כי יש לראות בה כמפוטרת וזאת למרות שלא נתנה למעסיק התראה לתיקון כפי שדורש החוק.

עוד קבע ביה"ד כי בשל רצונה של העובדת לעזוב את הסניף בו עבדה, אין באפשרותו של המעסיק לתקן את הליקוי.

ביה"ד פסק:"הוכחו התנהגויות חוזרות ונשנות שיש בהן כדי ליצור עבור העובדת סביבה עוינת, ושגרמו לפגיעה בכבודה תוך השפלתה, זלזול בה וביכולתה, ניכור חברתי וסביבת עבודה עוינת המצדיקה מתן הגנה משפטית".

נפסק עבור העובדת פיצוי כספי בסך 40,000 ₪ בגין התנכלות תעסוקתית, וסך של 20,000 ₪ בגין העובדה שלא ניתנה לה האופציה לשבת במהלך משמרותיה.