[email protected]

הוטרדתי מינית בעבודה- מה הדין?

1398-06-18

עובד שהוטרד במקום עבודתו ע"י אחד ממנהליו, אשר נהג לגעת לו בישבן, הדף אותו על מיטה שהייתה במקום, נשכב מעליו ושפך עליו מים לעיני העובדים הצוחקים מסביב, וזאת אל מול התנגדותו של העובד.

לאחר האירוע אשר גרם לעובד להתפטר, הודיע העובד למנהל כי מדובר בהטרדה מינית, וכי עליו להתרחק ממנו.

המנהל התנצל בפני העובד וציין בפניו חשב להתפטר בעקבות ההטרדה.

העובד הגיש תביעה לביה"ד האזורי לעבודה כנגד אותו מנהל.

במהלך שלב העדויות הועלו טענות שונות בין השאר הטענה כי בעת מקרה ההטרדה היו נוכחים בחנות לקוחות ועובדים, טענה שהוכחשה ע"י המנהל וטענה בנוגע לנטייתו המינית של אותו המנהל אשר דחה ביה"ד וקבע כי: "אחרת, המשמעות היא כי נטייה מינית של גבר או אישה מהווה קריטריון שיש לתת לו משמעות, דבר שלכאורה אין לו מקום בחברה סובלנית ופתוחה".

ביה"ד קבע כי: "אירועים מעין אלה לא צריכים להתרחש במקום העבודה, אפילו אם מדובר בחנות כשהעובדים משועממים, כפי שהוברר בפנינו", ציין בית הדין בהחלטתו. "קשה להלום מצב שבו התנהגות מעין זו בין אנשים בוגרים במקום העבודה, לא תשווה לה אופי מיני… המגע כאן אמנם חד פעמי, אך אין מדובר במגע מקרי וגם מיקומו מטריד".

ביה"ד פסק פיצוי כספי לעובד בסך 30,000 ₪, וחייב את המעסיק בפיצוי כולל בסך 50,000 ₪.