[email protected]

ביטול כתב אישום שהוגש כנגד עובד בתובענה משמעתית

משרדנו ייצג עובד שהוגשה נגדו תובענה משמעתית. לאחר פרשת כתב התביעה הוכחנו כי מכל האישומים לא נותר דבר ולכן בהסכמה התובענה המשמעתית נמשכה והעובד חזר לעבודתו לאחר השעיה של שנה וחצי.