[email protected]

מה כוחו של תלוש שכר?

ככלל, הפסיקה המסורתית בעולם דיני עבודה קובעת חזקה לפיה תלושי השכר מהווים ראיה לאמיתות תוכנם ומשקפים את העבודה שבוצעה בפועל, אלא למעט אם הוכח אחרת בראיות מהימנות כאשר נטל ההוכחה ללקות כלשהי בתלושי שכר, מוטל על כתפי העובד (ר' עד"מ (ארצי) 19/07 עמוס 3 בע"מ – סלוצקי שי, [פורסם בנבו], 25.11.08; דב"ע (ארצי) נה/193 – 3  חנן זומרפלד – מלון […]

סעיף פיצוי מוסכם בגין הפרת התחייבות לעבודה אחרי קורס הכשרה – חוקי?

בעניין דמ (ת"א) 16046-09-17‏ ‏ בן – בטחון (1989) בע"מ – בנימין משולם‏ בית הדין פסק כי יש לאכוף את חוזה ההעסקה שנחתם בין הצדדים, ולחייב את העובד בתשלום הפיצוי המוסכם למעסיק עבור השתתפותו בקורס הכשרה, בנסיבות בהן הפר את התחייבותו לעבוד במשך עשרה חודשים לאחר סיום קורס ההכשרה. אמנם יש בסעיף שכזה פגיעה מסוימת […]

לא טרחתי לקרוא את החוזה לעומק – טענה מתקבלת?

משהוצג הסכם חתום קמה לחובת החתום חזקה כי ההסכם תקף ומחייב וכי כוונתו הייתה להתקשר בהסכם המחייב, שכן "חתימה על חוזה יוצרת חזקה בדבר הסכמתו הסובייקטיבית של החותם. ..". ראו ע"א 685/88 קוטרמן נ' קרן תורה ועבודה ואח', פ"ד מז (2) 598). ע"א 6799/02 יולזרי נגד בנק המזרחי המאוחד בע"מ [פורסם בנבו] (17.12.03).   נפסק בסוגיה זו כי המבקש […]

צבע את המצלמה וצפה בסרטים במסגרת שעות העבודה – האם ישללו לו פיצויי פיטורים?

בעניין סעש (נצ') 39012-01-17‏ ‏ מרואן זועבי – רותם טרקטורים וציוד בע"מ הודה העובד כי צבע בטוש עדשת מצלמה שהייתה מוצבת במשרד על מנת למנוע את צילומו. בית הדין קבע כי צביעת עדשת המצלמה אמנם אינה נזק חמור לציוד וניתן לתקנה בקלות יחסית, כפי שאף נעשה בפועל, אך יש לזכור כי צביעת העדשה פוגעת בתפקודה […]

התנאים לזכאות בפיצויי פיטורים בגין מצב בריאותי

סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים מונה מספר תנאים מצטברים, אותם צריך תובע על-פיו למלא, על-מנת שתקום לו זכאות לקבלת פיצויי פיטורים, ואלה הם:  א. התובע בא בגדר מעמד של "עובד"; ב. ל"עובד" או ל"בן-משפחה" "מצב בריאותי"; ג. ההתפטרות הייתה "לרגל" אותו מצב בריאותי; ד. הייתה "סיבה מספקת" להתפטרות, לאור הממצאים הרפואיים, תנאי העבודה ושאר נסיבות העניין.   הנטל להוכיח את […]

האם עמלה או "קומיסיון" נחשבים כחלק משכר העבודה?

הנתבעת טוענת כי סוכם בעת תחילת ההתקשרות כי ניתנת למדריך הזדמנות לקבל אחוז מסוים מרכישות התיירים בחנויות ובמסעדות ושתשלום זה מהווה חלק מהשכר שישולם למדריך.   מורה דרך היה מקבל עמלות מאותן חנויות בהן בוצעו "עצירות" במסלול הטיול. מקובל בענף מורי הדרך, לאורך שנים, כי מורי הדרך מקבלים לעיתים עמלות בחנויות ומסעדות שאליהן הם נכנסים […]

מה עלול לגרור שימוש של עובד במשאית בבעלות המעסיק לצרכיו הפרטיים

בעניין סעש (חי') 31244-05-17‏ ‏ מ. מ. ב. מקור מסחר בעץ בע"מ – אולג פאיר‏ פסק בית הדין בעניין נהג משאית במשך 17 שנה, שעשה שימוש במשאית של המעסיק לצרכיו הפרטיים בניגוד להוראה מפורשת, כי ישללו ממנו 30% מפיצויי הפיטורים להם הוא זכאי. שיקוליו של בית הדין: האם השימוש במשאית העמיד את רכוש המעסיק בסיכון […]

מה עלול לגרור שימוש של עובד במשאית בבעלות המעסיק לצרכיו הפרטיים

בעניין סעש (חי') 31244-05-17‏ ‏ מ. מ. ב. מקור מסחר בעץ בע"מ – אולג פאיר‏ פסק בית הדין בעניין נהג משאית במשך 17 שנה, שעשה שימוש במשאית של המעסיק לצרכיו הפרטיים בניגוד להוראה מפורשת, כי ישללו ממנו 30% מפיצויי הפיטורים להם הוא זכאי. שיקוליו של בית הדין: האם השימוש במשאית העמיד את רכוש המעסיק בסיכון […]

האם תמיד יש חובת ישיבה בהפסקה בעבודה?

סעיף 3 לחוק הזכות לעבודה בישיבה ובתנאים הולמים, תשס"ז-2007, שמתייחס ל"ישיבה בעת הפסקה בעבודה", ואשר קובע כי "… מעסיק יעמיד לרשות העובדים במקום העבודה כיסאות או ספסלים מתאימים, בעלי משענת גב, במספר מספיק ובמצב תקין, לישיבה בעת הפסקה בעבודה". סעיף 4 לחוק שבנדון אף מאפשר פסיקת פיצויים אף אם לא נגרם נזק של ממון. החוק מדבר על "מקום עבודה", אך מה […]

אמינות הדיווחים למת"ש

אשר לדיווחים למת"ש, כבר שיש לראות אותם כמשקפים את המציאות ואם רוצה צד לסותרם, הרי שעליו נטל הראייה וכדלקמן: "ככלל, יש לראות בדיווחים ללשכת התעסוקה על העסקת עובד תושב הרשות הפלשתינאית כמשקפים את מציאות העסקת העובד ועל המבקש לסתור את תוכנם, מוטל נטל הראייה… ובהמשך לקביעתי לעיל כי הדיווחים למדור התשלומים שיקפו  נאמנה את השכר ששולם […]