[email protected]

חל"ת- חופשה ללא תשלום

חל"ת- מלחמת "חרבות ברזל" חל"ת היא למעשה חופשה ללא תשלום, אשר מתבצעת ביוזמת המעסיק ודורשת את הסכמת העובד. (למעט עובדים מוגנים). מעסיק שבוחר להוציא את העובדים לחל"ת לתקופה קצובה ומוגבלת, נקבע בפסיקה כי מדובר בהשהיית חוזה העבודה ולא בפיטורים. עובד שלא מעוניין להמשיך לעבוד לא ברור לפי הפסיקה האם עדיין יהיה זכאי להתפטרות בדין מפוטר. […]

עליית דמי ההבראה במגזר הפרטי ספטמבר 2023

שר העבודה יואב בן צור חתם השבוע על צו הרחבה להעלאת תעריף דמי ההבראה במגזר הפרטי מסך של 378 ₪ ליום לסך של 418 ₪  ליום, כמעט כמו סך דמי ההבראה במגזר הציבורי אשר עומדים כיום ע"ס של 471.4 ₪ ליום. הפעם האחרונה בה הועלו דמי ההבראה במגזר הפרטי הייתה בשנת 2014. דמי ההבראה המעודכנים […]