[email protected]

חזרתי ממילואים ואני בסכנת פיטורים- מה עליי לעשות?

לאור המצב הביטחוני הקיים במדינה ולאור גיוס המילואים הנרחב, הוגשה בכנסת הצעת חוק המעניקה הגנה מפני פיטורים עבור אנשי המילואים על מנת לאפשר להם לחזור לעבודתם. במסגרת הגנה זו ישנו איסור על פיטורי מילואימניקים ומילואימניקיות וזאת למשך 60 ימים לאחר מועד חזרתם.

עוד הוגשה הצעת חוק נוספת אשר במסגרתה תינתן זכאות למכסת ימי מחלה עבור בני ובנות זוג של משרתי מילואים אשר נאלצים להישאר בבית עקב מחלת ילד.

"באופן זה תצומצם הפגיעה בשכרם של בנות ובני הזוג בעת מחלת ילדיהם, ויישמר ביטחונם הכלכלי של משפחות אזרחי ישראל המשרתים במילואים והפועלים למען ביטחונה של מדינת ישראל והציבור".