[email protected]

עליית דמי ההבראה במגזר הפרטי ספטמבר 2023

שר העבודה יואב בן צור חתם השבוע על צו הרחבה להעלאת תעריף דמי ההבראה במגזר הפרטי מסך של 378 ₪ ליום לסך של 418 ₪  ליום, כמעט כמו סך דמי ההבראה במגזר הציבורי אשר עומדים כיום ע"ס של 471.4 ₪ ליום. הפעם האחרונה בה הועלו דמי ההבראה במגזר הפרטי הייתה בשנת 2014.

דמי ההבראה המעודכנים ישולמו רטרואקטיבית בהתאם לתעריף החדש החל מחודש יולי 2023. דמי ההבראה משולמים בדרך כלל בחודשי יולי/אוגוסט, ויודגש כי כל עובד אשר השלים שנה במקום עבודתו, וקיבל כבר את דמי ההבראה לשנה הנוכחית זכאי לקבל תשלום כספי בעבור ההפרש בין התעריפים.