[email protected]

האם עמלה או "קומיסיון" נחשבים כחלק משכר העבודה?

הנתבעת טוענת כי סוכם בעת תחילת ההתקשרות כי ניתנת למדריך הזדמנות לקבל אחוז מסוים מרכישות התיירים בחנויות ובמסעדות ושתשלום זה מהווה חלק מהשכר שישולם למדריך.

 

מורה דרך היה מקבל עמלות מאותן חנויות בהן בוצעו "עצירות" במסלול הטיול. מקובל בענף מורי הדרך, לאורך שנים, כי מורי הדרך מקבלים לעיתים עמלות בחנויות ומסעדות שאליהן הם נכנסים עם התיירים משתתפי הטיולים. לעיתים גם הנהגים של רכבי הטיולים מקבלים עמלות כאלה. גם החברות שמארגנות את הטיולים נוהגות לקבל עמלות כאלה, בנפרד מהעמלות שמקבלים מורי הדרך והנהגים. מסתבר שהחברות מודעות לכך שגם מורי הדרך והנהגים מקבלים לעיתים עמלות ממסעדות וחנויות.

 

האם יש לראות את הסכומים האלה כחלק מן השכר המגיע לעובד?

בעניין סעש (ת"א) 52828-05-16‏ ‏ יצחק ויינטרוב  – טרוולוקס בע"מ קבע בית הדין כי "אין לנו ספק כי לא מדובר בסכומים ש"מגיעים לחברה" ושאם התובע קיבל אותם … עליו להחזיר אותם לנתבעת".

 

למסקנה דחה בית הדין את הטענה כי יש לראות את הסכומים האלה כחלק מן השכר המגיע לעובד.