[email protected]

תאונת עבודה, לא רק בזמן העבודה ולא רק לשכיר!

המקרה הפשוט והרגיל קורה כשאדם נפגע בעבודה בזמן שהוא מבצע את תפקידו. הנפגע מפונה מיד לבית חולים או למרפאה וכך ברור מאליו הקשר שבין הפגיעה לבין העבודה, במקרה זה הביטוח לאומי מכיר בפגיעה כתאונת עבודה. לדוגמא, עובד בחנות בשר שפצע את אצבעו כתוצאה משימוש בסכין קצבים, במקרה זה אין ספק שהתאונה היא תאונת עבודה.

אולם במקרים אחרים קשה יותר להוכיח כי הפגיעה היא פגיעת עבודה ופקיד התביעות של הביטוח הלאומי דוחה את התביעה. לדוגמא פגיעה שנגרמה בדרך לעבודה או חזרה ממנה גם תחשב כתאונת עבודה אולם פקיד התביעות ירצה לדעת בוודאות שהנפגע לא עסק בזמן זה בצרכיו הפרטיים או שפגיעה זאת לא נגרמה בחצרו הפרטית. במקרים מסוימים פקיד התביעות פשוט דוחה את תביעה בנימוק שהתאונה אינה תאונת עבודה כהגדרתה. כאמור, כשאדם נפגע ממכשול בדרך לעבודה או בתאונת דרכים בדרך לעבודה או בחזרה ממנה יהיה זכאי לפיצוי כספי מביטוח הלאומי.

גם עצמאי שאינו שכיר חייב בתשלום ביטוח לאומי ולכן גם במקרים בהם נפגע בעבודה, בדרך לעבודה או בדרך חזרה מהעבודה יהיה זכאי לפיצוי מהביטוח הלאומי.

משמעות ההכרה בתאונת עבודה היא פיצוי כספי, זאת עבור הימים בהם נעדר העובד ממקום עבודתו. פיצוי זה נקרא דמי פגיעה. בנוסף תשלום בגין נכות קבועה שנפסקה לאדם שנפגע באם הנכות הנה 10% ומעלה. גובה התשלום יהיה באופן יחסי לגובה המשכורת של הנפגע ולגובה הנכות באם הנכות תעמוד על 20% ומעלה יהיה הנפגע זכאי לקצבה חודשית קבועה.

הבעיה מתחילה שפקיד התביעות בביטוח הלאומי דוחה את התביעה בטענה כי התאונה אינה תאונת עבודה ולכן במקרה זה יהיה על הנפגע לפנות בתביעה לבית הדין לעבודה שבמקום מגוריו על מנת להוכיח כי הפגיעה אכן עונה על ההגדרה של תאונת עבודה.

במקרים רבים שמגיעים למשרדנו אנו מצליחים להוכיח כי הפגיעה עונה להגדרה תאונת עבודה כמשמעותה בחוק הביטוח הלאומי. הדרך להוכיח כי הפגיעה הנה תאונת עבודה אינה דבר פשוט ויש צורך בהכנה מוקדמת ואיסוף ראיות על מנת להקל על בית הדין ולשכנע את עורכי הדין מהביטוח הלאומי להסכים לעובדה שזאת תאונת עבודה אפילו בשלבים מוקדמים ולפני מתן פסק דין.

החשיבות בבניית התיק היא מכרעת זאת משום שחוקרי הביטוח הלאומי שמגיעים ללקוח לעיתים שואלים שאלות שיכולות לבלבל את הנפגע ולא באופן מכוון. לכן פניה לעורכי דין בשלבים מוקדמים יכולה לסייע ולהקל על ההליך הראייתי שיידרש כשהתיק ייבחן בפני בית הדין לעבודה.
במקרים רבים מאוד ניתן להבחין בנפגעים שהנם בעלי עסק עצמאי שאינם מצליחים להוכיח כי התאונה שנגרמה להם היא תאונת עבודה מכל מיני סיבות, אחת הסיבות השכיחות היא מכיוון שהם עובדים לבד ואין עדים.

במקרים שבהם לא ניתן להוכיח באופן משפטי המבוסס ע"י עדים או ראיות נוספות לא יוכל בית הדין לקבוע כי התאונה הנה תאונת עבודה. ההפסד הכספי של הנפגע יכול להיות עצום ועוגמת הנפש היא רבה מאוד. המשמעות היא שבמקום שהנפגע יקבל פיצוי בהתאם לדמי הביטוח הלאומי ששילם כל תקופת היותו עצמאי, יהיה הלקוח צריך להתמודד עם פגיעתו ללא כל תמיכה כלכלית שלה הוא זכאי.

חשוב לזכור- גם אם הביטוח הלאומי דוחה את תביעתכם לתאונת עבודה אין זה אומר שזה סוף הדרך בשבילכם אלא אולי רק ההתחלה, אל תרימו ידיים. פנו לעו"ד המומחה בתחום, לצורך ליווי וייצוג בהליכים בפני בית הדין ויש סיכוי טוב מאוד שתצליחו להוכיח את האמת.