[email protected]

עורך דין תאונות עבודה בירושלים

נפגעי עבודה

מהי תאונת עבודה:

 • בדרך מהבית לעבודה, מהעבודה לבית ומעבודה לעבודה
 • בשעות העבודה או בזמן הפסקה
 • תקיפה במקום העבודה כולל תקיפה מינית המצריכים טיפול רפואי ו/או נפשי.
 • חשוב: בקבלת הטיפול הרפואי הראשוני יש לציין בפני הרופא כי התאונה הנה תאונת עבודה ואת הפרטים המדוייקים של התאונה.
 • משרד עו"ד אשר אביטן מעניק שירות לנפגעית תאונות עבודה החל מהליך ראשוני ובמילוי הטפסים להגשה לביטוח הלאומי.

3 סוגי תאונות עבודה:

 • טראומה- אירוע חיצוני חד פעמי שגרם לאדם נזק גופני ו/או נפשי.
 • מיקרוטראומה- אירועים זהים ומצטברים שחזרו על עצמם שוב ושוב פעמים רבות עד אשר גרמו לאדם נזק גופני.
 • מחלת מקצוע- לרשימת המחלות לחץ כאן
 • חשוב: למילוי הטופס יש חשיבות רבה, שכן מילוי חסר או לא מדויק יכול לפגוע בהמשך בקלת התביעה במידת הצורך. בפניה למשרד עו"ד אשר אביטן ובטיפולינו נמלא את הטופס יחד איתכם על הצד הטוב ביותר.

דמי הפגיעה הנו תשלום שהמוסד לביטוח לאומי משלם לאדם שנפגע בעבודה בגין אובדן שכר או הכנסה עקב התאונה.

תנאים ראשונים לזכאות דמי פגיעה:

 • על הנפגע להיות מבוטח בביטוח הלאומי
 • תאונת עבודה או מחלת מקצוע – סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי-  "תאונת עבודה" – תאונה שאירעה תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו, ובעובד עצמאי – תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו;
 • תעודה על אי כושר עבודה מרופא בציון הפגיעה והתקופה בה הנפגע לא יכול לעבוד
 • הנפגע  לא עבד או הפחית בשעות העבודה בעקבות התאונה

שיעור דמי הפגיעה ליום הנו 75% מהשכר חלקי 30. החישוב מתבסס על 75% מתלושי השכר של שלושת החודשים שקדמו לתאונה חלקי 90, מקסימום 1,094.63 ₪ ליום.

מסכום הפיצוי מנוכה מס הכנסה ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.

דמי פגיעה מקבלים רק על מינימום 12 ימים ורק מהיום השלישי ומקסימום 90 יום.

נפגע עבודה זכאי לריפוי, החלמה ושיקום בהתאם לתקנות. כמו כן, זכאי הנפגע להחזרים בעבור הטיפולים שעבר עקב התאונה. את ההחזר מקבלים מקופת החולים בכפוף להצגת אישור בהכרה על תאונת העבודה מהביטוח הלאומי.

חשוב לטפל בפגיעה ולא להזניח הזנחת הפגיעה עלולה להוביל לדחיית התביעה.

כמו כן, בכל פניה לקבלת טיפול רפואי  בעקבות התאונה יש לציין זאת בפני הרופא. יש לשמור את כל החומר הרפואי וקבלות עבור ההוצאות הקשורות לתאונה.

את התביעה לקבלת דמי הפגיעה יש להגיש תוך 12 חודשים מיום הפגיעה.

לטופס הודעה ראשונית לנפגע- שכיר (טופס 250) לחץ כאן.

לטופס הודעה ראשונית לנפגע- עצמאי (טופס 283) לחץ כאן.

לטופס דמי פגיעה (טופס 211) לחץ כאן.

כאשר אדם נמצא לא זכאי לדמי פגיעה מעבודה באופן אוטומטי נבדקת זכאותו לדמי תאונה (דמי תאונה- הנם תשלום שהמל"ל משלם בגין אובדן שכר או הכנסה כתוצאה מתאונה שאינה תאונת עבודה)

במידה והמוסד לביטוח לאומי דחה את התביעה לתשלום דמי פגיעה ניתן להגיש תביעה על כך בבית הדין האזורי לעבודה.

לאחר שהתאונה הוכרה כתאונת עבודה והאדם הנפגע נותר עם נכות כתוצאה מהתאונה ניתן להגיש תביעה לדרגת נכות מעבודה.

לטופס תביעה לדרגת נכות מעבודה (טופס 200) לחץ כאן.

נכות מפגיעה בעבודה

תביעה לדרגת נכות מעבודה מגישים תוך 12 חודשים מיום הפגיעה. כאשר אדם נמצא נכה כתוצאה מפגיעה בעבודה המוסד לביטוח לאומי ישלם לו מענק או קיצבה.

אחוזי הנכות נקבעים ע"י ועדה רפואית. על החלטת הוועדה ניתן להגיש ערר, להרחבה בנושא ועדות רפואיות לחץ כאן.

אחוזי נכות צמיתה בשיעור  מ-10% ועד 20% מזכים במענק

אחוזי נכות צמיתה בשיעור מעל 20% מזכים בקצבה חודשית

לנפגע בעל נכות לצמיתות בשיעור 20% ומעלה מוענקת סמל ותעודת נכה.

החמרת מצב

אדם שנקבע לו דרגת נכות צמיתה מעבודה ועקב הפגיעה נגרמה לו החמרה במצבו הבריאותי רשאי להגיש תביעה לדיון מחדש עקב החמרת מצב.

תביעה להחמרת מצב מגישים לאחר 6 חודשים מהיום בו נתנה הועדה את החלטתה.

יש להגיש את הטופס בצירוף תעודה רפואית המעידה כי מצבו הוחמר כתוצאה מהפגיעה.

לטופס תביעה לדיון מחדש עקב החמרת מצב (טופס 228) לחץ כאן.

כמו כן, אדם בעל דרגת נכות מעבודה בשיעור של לפחות 20% נכות צמיתה ועקב הפגיעה נגרמה לו ירידה ניכרת בהכנסות רשאי להגיש תביעה לדיון מחדש בדרגת נכות עקב שינוי בהכנסות.

יש להגיש את הבקשה רק לאחר 12 חודשים ועד 60 חודשים ממועד החלטת הועדה האחרונה.

לטופס תביעה לדיון מחדש בדרגת נכות עקב שינוי בהכנסות (טופס 215) לחץ כאן.

נכה נזקק

נכה נזקק הוא אדם נפגע בעבודה ונקבע לו דרגת נכות זמנית והוא לא יכל לעבוד כלל. לנכה נזקק משולמת קצבה בשיעור 100%.

לטופס תביעת נכה נזקק (טופס 279) לחץ כאן.

הצלחות המשרד בתיקים נכות מעבודה ונכות כללית לחץ כאן.

משרד עורכי דין אביטן ושות' מומחים בענייני הביטוח הלאומי ובייצוג לקוחות בוועדות רפואיות הן בנכות מעבודה והן בנכות כללית.

התקשר למשרדנו לקבוע פגישה ללא עלות

מאמר זה אינו מהווה יעוץ משפטי ואין להסתמך עליו בשום אופן