[email protected]

רתך שנפגע מקנה של טנק – האם בית המשפט יאמץ את גרסתו כשהיא עדות יחידה?

במקרה שלנו, תא (אש') 36082-07-13‏ יוסף מגדשיאב נ' מדינת ישראל, עבד התובע כאזרח עובד צה"ל במפעל ליצור חלקי טנקים, מרכז שיקום ואחזקה 700 בתל השומר, בעבודות מסגרות, צביעה, ריתוך, השחזה, שריפה וכד'.

התובע עמד על סולם ועבד בעבודת ריתוך של כנף או טובה של טנק מרכבה סימן 4, כשלפתע פגע בראשו קנה של טנק שעמד סמוך לטנק עליו עבד התובע,  שבוצע בו צידוד לקנה.

כתוצאה מכך סובל התובע מכאבים בראשו וסבל מסחרחורות וכן סבל מכאבים בצווארו.

מדובר במקרה מיוחד לאור העובדה כי עדותו של התובע היתה עדות פרונטלית יחידה של בעל דין, בעוד הוא נמנע מלהביא עדים נוספים, והשאלה היא האם אכן נכון להסתמך על עדותו.

תשובתו של בית המשט היתה חיובית. בעוד שדווקא בידיה של הנתבעת היה להעיד עדים נוספים, שהרי מצויים בידיה פרטי העובדים, ובמועד ההגשת הראיות התובע כבר לא עבד אצל הנתבעת, לאחר שפרש לגמלאות, כך שבידי התובע בוודאי לא מצויים פרטי העדים.