[email protected]

רשלנות – רשות הטבע והגנים

החלקה היא סיכון מסיכוני החיים. ידוע הוא כי על בוץ מחליקים. על ירוקת בערוץ נחל עלולים להחליק.

פעם אחר פעם קבע בית המשפט כי אדם המהלך בחיק הטבע, צריך להביא בחשבון את הסיכונים האינהרנטיים הכרוכים בהליכה כזו ולשקול אותם, ובמקרים רבים, לאור המצב בו נוצר נזק בגין סיכון טבעי ורגיל נדחתה התביעה ואף בהוצאות רבות על התובע.

יחד עם זאת, לא פעם קבע בית המשפט כי על רשות הטבע והגנים חלה חובת אחריות, כך לדוגמא במקרה בו סימון השביל לא היה ברור, והיתה קיימת אפשרות לבחור בנתיב העובר על שפת המצוק, למעוד וליפול לתהום. מכיון שמדובר על מקום מועד לנפילה לתהום, היה על הרשות לנקוט אמצעים למנוע נפילה שכזו.

יש לבחון כל מקרה לגופו על מנת לזהות האם יש להיטל אחריות על רשות הטבע והגנים, אם לאו.