[email protected]

רוכב אופניים שנפגע כשנשען על מונית

כשחזרה קבוצת הציעים "מסליחות", אחד החברים שהיה עם אופניים רכב עליהם ושאר החברים עלו על מונית.

בזמן שהחברים עלו למונית, רוכב האופנים נשען על הרכב ודיבר עם חברו שישב מלפנים. לפתע, נהג המונית האיץ ורוכב האופנים הוטח לכביש ונחבל ביד שמאל ובגב התחתון ושבר את מפרק הירך.

חברת הביטוח של הנתבע הכחישה את האירוע וטענה שלנהג לא היה כל קשר לחבלה והוא לא היה מעורב בה ומה גם שהתובע לא הוכיח את זהותו.

עוד טענה הנתבעת כי יש לראות באופנים חשמליים רכב מנועי, ומאחר והוא לא היה מבוטח הרי שאין עליה כנגדה בהתאם לחוק.

התובע השיב כנגד שאין לראות באופניים כרכב מנועי אלא הוא נחשב כהולך רגל שנפגע על ידי נהג המונית.

בית המשפט קבע שהתובע הוכיח את זהות הנהג ואת נסיבות התאונה. עוד קבע בית המשפט שהמסמכים הרפואיים מאשפוזו של התובע וההודעה למשטרה תומכים בגרסתו.

בעניין שאלת האופניים החשמליים, אמר בית המשפט כי יש מחלוקת על נושא זה בפסיקה והעדיף את הגרסה שטוענת שהם לא מפני שהם מעולם לא צוידו ברישיון רכב או ביטוח.

לכן בית המשפט פסק שיש להכיר בחובתה של חברת הביטוח לפצות את התובע.

לפי חוות דעת מומחה שקיבל בית המשפט נקבע לתובע 10% נכות שמשליכה על תפקודו.

בסופו של דבר, קבע בית המשפט כי יש לפצות את התובע בסכום של 386,305 שקלים בתוספת שכר טרחה של 15.21 % והוצאות.

 

בכל מקרה של פגיעה או חבלה, מומלץ לפנות לעורך דין מומחה בתחום כדי למצות את זכויותיכם.