[email protected]

קפיצה ממשאית – נחשבת כתאונת דרכים או לא?

על מנת לחמוק מפגיעת ארגזי הסחורה בו, קפץ מידד כהן מהמשאית אל הכביש, נחת על רגליו והארגזים נפלו ממשטחי העץ ופגעו בברכו הימנית. האם מדובר על תאונת דרכים או לא?

 

'תאונת דרכים' מוגדרת בסעיף 1 לחוק הפיצויים כדלקמן:

"תאונת דרכים – מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה…" (הדגשות אינן במקור).

החוק עצמו הגדיר היטב מהו "שימוש ברכב מנועי" ובתוך כך הגדיר את פעולת הפריקה והטעינה כשהרכב עומד כעונה להגדרת "תאונת דרכים".

בית המשפט המחוזי קובע כי אם פעולת הירידה מן הרכב היוותה חלק נלווה, ו/או חלק אינטגראלי מפעולת הפריקה והטעינה. תוגדר התאונה כ"תאונת דרכים".

ברם, במקרה שלנו, מידד קפץ מהמשאית על מנת להימנע מפגיעתם של הארגזים, אשר נטו ליפול לעברו. כלומר – פעולת הירידה מהרכב לא נדרשה כלל על מנת לבצע את פעולה הפריקה, לא הקלה עליה במאום.

 

לפיכך, קבע כי אינה יכולה להיחשב בגדר פעולה משלימה לפריקה והטעינה וכי פעולת הקפיצה לא כלולה בגדר הסיכון התחברותי הנשקף מפעולת הפריקה והטעינה וקבע כי לא מדובר על "תאונת הדרכים".

 

התוצאה: לא ניתן במקרה זה לקבל פיצויים מחברת הביטוח לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

 

לא פעם קיימים מקרי ביניים אשר יש לבחון בעין משפטית מנוסה באם יש אפשרות כי ייקבעו כ"תאונת דרכים" וישולם פיצוי ראוי בגין הפציעה. לכן, מומלץ מאוד לפנות למומחים בתחום ולקבל ייעוץ משפטי ראוי כיצד לפעול במקרים שכאלו.