[email protected]

צו הרחבה בענף הניקיון – לא בכל מקרה

לאחרונה ניתן פסק דין בתיק סעש (י-ם) 36201-05-18‏ ‏ ‏GEBREAB MANA MULUBERHAN – ‎ נ' ניקיון אחד מעל כולם בע"מ ואח'.

בעניין זה ייצג משרדנו את חברת אחד מעל כולם בע"מ.

במרכז התביעה ניצב עובד נתין אריתריאה המבקש מקלט בישראל, אשר הועסק משך כשנה ורבע במרכול ואשר עותר לתשלום זכויות סוציאליות שונות הנובעות מתקופת עבודתו במרכול ומסיומה.

בהתאם להלכה הפסוקה בחן בית הדין בחן את שאלת זיהוי המעסיקה בהתאם למבחנים המסורתיים, שעיקרם בבחינה מהותית של השאלה מול מי מקיים העובד מערכת יחסי עבודה אותנטית ולגיטימית (ע"ע (ארצי) 33542-11-12 אוניברסיטת בן גוריון – פרופ' פלפל [פורסם בנבו] (4.3.2014)).

בהתאם לכך פסק בית הדין כי אחד מעל כולם בע"מ היא זאת שהיתה מעסיקתו של התובע.

מה דין צו ההרחבה בענף הניקיון? האם יחול אם לאו?

בית הדין סבר כי מקום בו מדובר במקרה מיוחד שבו למעסיקה שני עיסוקים, כבענייננו, לא ברור עוד שתחולתו של צו הרחבה צריכה להיקבע רק על פי עיקר עיסוקה של אותה מעסיקה ולא על פי מהות ההתקשרות שבין המעסיקה לבין מזמינת השירות ושבמסגרתה הועסק העובד. בפרט כאשר אותה התקשרות ועבודה באות בגדר פועלו של החוק להגברת האכיפה.

על פי סעיף 28(א) לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957 תחולת צו ההרחבה היא על סוגי עובדים וסוגי מעסיקים כפי שפורטו בצו.

כשמתעוררת שאלת תחולתו של צו הרחבה על מעסיק מסוים הרי שזו "שאלה שבעובדה המשולבת בקביעה משפטית, כאשר ההכרעה בסוגיה נסמכת הן על מבחן לשוני של הגדרות ההסכם הקיבוצי, הן על מבחן טכני המיושם לפי פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה והן על מבחן מהותי" (ע"ע (ארצי) 4838201-17 נירנברג ב.ג. גולד טכנולוגיות בע"מ [פורסם בנבו] (10.4.2019)).

עם זאת נקבע כי בנסיבות שבהן "קיים ספק אמיתי בעניין תחולתו של צו ההרחבה על המשיבה, יש לבחון את מכלול העניין ולפסוק על פיו" (דב"ע (ארצי) נב/4-6  קרן הביטוח והפנסיה של פועלי הבנין ועבודות ציבוריות אגודה שיתופית בע"מ – חברת תריסי חן בע"מ [פורסם בנבו] פד"ע כה(1) 137 (1992). להלן: עניין חברת תריסי חן).

הפסיקה המושרשת קובעת כי נטל ההוכחה לתחולת צו הרחבה חל על הטוען לכך. עם זאת לאחרונה נשמעים בבתי הדין האזוריים קולות הקוראים לריכוך נטל ההוכחה המוטל על התובע (ד"מ (ת"א) 3-05-14 Belete – בר ביצוע גיא ברדה בע"מ [פורסם בנבו] (16.11.2015) (להלן: עניין Belete); סע"ש (ת"א) 33706-09-17 Samit –הידברות-ארגון לקירוב לבבות [פורסם בנבו] (28.4.2020) (להלן: עניין Samit).

מכיוון שבעניין שלנו מדובר על מעסיקה ישירה בעלת עסק למתן שירותי ניקיון ומחזיקה ברישיון של קבלנית שירות; התקשרה עם מזמינת השירות כקבלן שירות למתן שירותי ניקיון, והעסיקה בפועל את התובע בשירותי ניקיון ומכיון שמדובר בעובד מבקש מקלט מאריתריאה שהשפה ואורחות המדינה זרות לו, כך שלא נותר צל של ספק שמדובר בעובד מוחלש אם לא 'שקוף',קבע בית הידן כי על העסקת התובע חל צו ההרחבה בענף הניקיון.

כאן ראוי לציין כי השאלה איזה צו הרחבה ומהן הוראות החוק החלות על מעסיקה שלה שני עיסוקים, של קבלן כוח אדם ושל קבלן שירותים הועלתה לאחרונה וכאמור בעניין ד.ק.א, אולם שם נותרה ללא הכרעה, ובכל זאת זאת בפסיקה מוקדמת יותר נקבע שכאשר פעילותו של המעסיקה היא פעילות מעורבת יש לבחון מהי פעילותה העיקרית, בין היתר, בשים לב להרכב כוח האדם אצלה (ראו למשל: בר"ע (ארצי) 34134-03-20 Habtemariam – לחמים מאפייה ואספרסו בר בע"מ [פורסם בנבו] (21.5.2020)).

ודוק, ראשית, מדובר על פסיקה חריגה, כאשר מנגדה רוב הפסיקה קובעת כי אכן במקום שיש שני כובעים לחברה ועיקרה מוכח ככוח אדם, הרי שאין מקום לתחולת צו ההרחבה בענף הניקיון.

דמ (ת"א) 36645-08-16,  דמ (ת"א) 23375-06-17  NASERELDIN ESHAG ARBAB HASSAN – ניקיון אחד מעל כולם בע"מ, סעש (ת"א) 33665-06-17  DESBELE TEWELDEBERHAN HAGOS –  ניקיון אחד מעל כולם בע"מ, סע (ת"א) 3084-05-17  Maheri ashenafi נ' א. אפיקים – שרותי ניהול בע"מ, סעש (ת"א) 15476-07-15  Hangosom Gebrselasse נ' א. אפיקים – שרותי ניהול בע"מ, סעש (ת"א) 52764-05-17‏ ‏ ‏berhane terha‏ נ' י. אלברט שירותי כוח אדם, ניקיון ואחזקה בע"מ, דמ (ת"א) 36645-08-16‏ ‏ ‏arahle mosfun tekluweni‏ נ' כפר המכביה בע"מ, דמ (ת"א) 4443-10-16 GEBREHIWOT TESFAI MERHAWI נ' סופר שרות לכל בע"מ, ברע (ארצי) 40577-02-17  אל-שי סופר קלין בע"מ נ' BAIRU TESFALIDT, דמ (ת"א) 15077-08-15‏ ‏ ‏BAIRU TESFALIDT‏ נ' אל-שי סופר קלין בע"מ, דמ (ת"א) 64017-06-16  HAILE ZEMARIA  נ' טל-ארז המוסד לבטחון ואבטחה בע"מ, arahle mosfun tekluweni‏ נ' כפר המכביה בע"מ ועוד רבים.

שנית, אף לשיטת מותב זה בפסק הדין, הקביעה כי יש להחיל את צו ההרחבה בענף הניקיון עלתה לאור העובדה בתיק כי בית הדין שוכנע כי מדובר על עובד ניקיון. ברם, אם היה משתכנע בית הדין כי אכן מדובר בעובד כוח אדם דומה כי אף מותב נכבד זה היה משכנע כי אכן אין מקום להחיל את צו ההרחבה בענף הניקיון.