[email protected]

פועל שנפל מגובה במהלך עבודתו

במקרים של עבודה הטומנת בתוכה סיכונים מוטל על המעביד לספק לעובדיו את ציוד המגן הנדרש להם בכדי שיוכלו לעבוד בצורה בטוחה.

באירוע שלפנינו נשתמש כדוגמא להבנת הנושא:

התובע עבד בחברת שיפוצים במישור אדומים, במהלך העבודה כאשר נדרש העובד לעלות על סולם דו זרועי בגובה 4 מטרים על מנת לפרק דלת בשער המבנה, השתחררה הדלת ונפלה ופגעה בו, כתוצאה מזה נפל העובד לארץ ונפגע בקרסול רגל שמאל.

לאחר שקיבל טיפול רפואי בבת חולים בבית ג'אלה, נמצא חבלה ושבר מרוסק תוך פרקי. התובע אושפז ועבר ניתוח שיחזור וקיבוע בגבס למשך 4 חודשים.

לטענתו הנתבע לא סיפק לו אמצעי מיגון ראויים וסביבת עבודה ראויה.

הנתבע התנגד וטען שהוא אינו מעסיקו אלא שהתובע הועסק על ידי אחיו, בייחוד שהוא נחשב כשוהה בלתי חוקי שלא ניתן להעסיקו.

בית המשפט קיבל את גרסת העובד בטענה שהיא נשמעת הגיונית יותר, בייחוד שעובד אחר העיד שהיא נכונה. עוד התברר שהתובע אמר בזמן אמת לנתבע שהסולם אינו תקין והוא אמר לו שיסתדר עמו.

חרף פגיעתו של התובע התברר שהנתבע לא הזמין אמבולנס והתובע פונה על ידי עובד אחר לכפר סמוך.

השופט פסק לנתבע סכום של 347,500 שקלים בגין כאב וסבל, הפסדי שכר ועזרה לזולת.

בכל מקרה של פגיעה בין בעבודה ובין שלא, מומלץ לגשת לעו"ד מומחה בתחום לקבלת ייעוץ כוללני ומקצועי.