[email protected]

עורך דין תאונות דרכים בתל אביב

הולך רגל שנבהל ונפל בעקבות רכב שנסע במהירות והתיז עליו מים בתל אביב.

האם אירוע שכזה ייחשב "תאונת דרכים"?

צריך לדעת שלא כל דבר נחשב "תאונת דרכים" ועל מנת שהתאונה תחשב ככזאת עליה לעמוד בגדרים המדויקים הקובעים בחוק, פניה לעו"ד תאונות דרכים בתל אביב יכולה לעזור מאוד.

אבל, מצד שני, חשוב לדעת כי לא קיימת דרישת סף בחוק לקיומו של מגע פיזי. הפסיקה אף קבעה כי בהלה מרכב חולף בכוחה להביא להתרחשותה של תאונת דרכים כל עוד התקיים קשר סיבתי בין השימוש ברכב לבין נזקי הגוף שהוסבו לתובע.

היה מקרה בו רכב נסע במהירות, נכנס בתוך השלולית והתיז מים לכיוון הולך רגל. בעקבות כך, הולך רגל זה נרתע לאחור, נבהל ונפל.

בית המשפט קבע כי קיים קשר סיבתי בין השימוש ברכב לבין נזקי הגוף שהוסבו לתובע, היות והנזק נבע מנסיעתו האמורה של בעל הרכב, והיות וסיכון שכזה הינו מסוגי הסיכונים שיצר הרכב ולהם נחשפים הולכי רגל חדשות לבקרים.

עוד יודגש כי בית המשפט קבע זאת, למרות שהיה בכביש בור. בית המשפט לא ראה בכך סיבה לנתק את הקשר בין השימוש ברכב.

מעניין הוא כי הנפגע כלל לא העלה על דעתו כי מדובר על "תאונת דרכים" ורק לאחר כשנה כשפנה לייעוץ משפטי, נאמר לו על כך ע"י עוה"ד: "  כשספרתי לעורך דין אמר לי שזה תאונת דרכים. אמר ללכת לתחנת סונול שיוציאו לי צילום של המכוניות שעברו בכביש" (עמ' 18, ש' 28).

הסיפור הזה מראה כמה חשוב לתת את המידע האוטנטי לעורך הדין תאונות דרכים בתל אביב ולא לגשת להסיק מסקנות לפני כן.

משרדנו, עו"ד תאונות דרכים בתל אביב, מקבל תיקים רבים בהם הניזוק כלל לא מכיר בכך כי הינו יכול לפעול מול מספר גופים ולמצות את זכויותיו לקבל את הפיצויים בגין הנזק ממנו הוא סובל.

במקרה האמור, הנפגע כלל לא טרח לחפש או לאתר את פרטי הרכב החולף, כי לא חשב בכלל שמדובר על תאונת דרכים.

במקרה דנן קבע בית המשפט כי התובע נפגע בתאונת דרכים עקב השימוש ברכב שפרטיו אינם ידועים, ולפיכך חייב את קרנית בפיצוי התובע על נזקיו.

כפי שעולה מן הסיפור למעלה, יש להכיר היטב את הגדרות "תאונת הדרכים. משרדנו, עורך דין תאונות דרכים בתל אביב, עוסק בזה ונותן מענה טוב ללקוחותיו.

ברם לא די בזה. כפי שעלה מן הסיפור למעלה יש להיות קשוב באופן מלא לסיפור הנפגע ולדעת אלו פרטים נדרשים לדעת מתוך תיאור האירוע.

אנו, עו"ד תאונות דרכים בתל אביב, קשובים בקשר רב לסיפור לקוחותינו, על מנת למצות את האפשרות לפיצוי מקסימלי עבור הנזק שנגרם להם.

אף בזה לא די. ניתן לתת מענה בתחום תאונות הדרכים, אך לא להכיר בכך שיש לעמוד על פיצוי בגין תחומים נוספים.

תאונות דרכים בתל אביב ובמקומות רבים, הינן מקרים אשר לצערנו נפוצים, ומשרדנו רואה ערך רב בהבנה מעמיקה של עורך הדין בענפים שונים, אם בתאונות אישיות, אם בביטוח לאומי, בתאונת עבודה ובנזקי גוף.

בהשקפת עולמנו הננו רואים כי אין מנוס מהכרות מעמיקה בענפים השונים על מנת לתת מענה ראוי והולם לפיצוי הנפגע ואנו עושים את המיטב על מנת לתת שירות זה ללקוחותינו.