[email protected]

עובד קבלן שהחליק בלול אפרוחים

התובע, עובד קבלן כוח אדם שהגיע עם עובדיו ללול אפרוחים בקיבוץ יפתח לצורך חיסון 20,000 אפרוחים, ערך סיור מקדים בלול כשבמהלכו החליק על לשלשת ומים שלא נוקו ונחבל ביד ימין שאיתה ניסה לבלום את התאונה.

התובע הגיש תביעה כשנתיים לאחר מכן שבה טען שבגלל צפיפות האפרוחים הוא לא ראה את השלולית הגדולה של לשלשת ומים שהייתה שם. התובע טען שיש לחייב באחריות הנזקים את הקבלן והקיבוץ שלא דאגו לסביבת עבודה בטוחה. הביטוח הלאומי הצטרף אף הוא לתביעה כדי לקבל החזרים על התגמולים ששילם לתובע.

הקבלן וחברת הביטוח טענו שיש להטיל את האחריות על הקיבוץ של א הקפיד על נהלי הבטיחות לסביבת עבודה נקיה ומפוקחת בנוסף תבעו את התובע על אשם תורם מצידו שלא נזהר.

מטעם הקיבוץ נטען שהתובע אשם בזה שהגיע למקום עם כפכפים במקום נעלי עבודה, וגם הקבלן בזה שלא סיפק לעובד נעלי עבודה תואמות לתפקיד ולא סייר בעצמו לפני כדי לפקח.

השופט קבע שרצפת הלול הייתה יותר רטובה ובוצית משאר הלולים עקב החלטה של הקיבוץ לחסוך באנרגיה ולהפחית שימוש בחימום ואוורור.

השופט קבע כי הקיבוץ התרשל בזה שלא דאג לסביבת עבודה בטוחה, היה אפשר לדאוג לכך שיהיה מלווה שיזהיר, לשים שלטים וכד', לכן ביטל בית המשפט את טענת האשם התורם מעל התובע שעשה את המוטל עליו.

בית המשפט פסק פיצויים בסכום של קרוב ל600,000 שקלים מהסיבה שהעובד נפגע ביד החזקה שלו שהתחלק בין הקבלן.

 

בכל מקרה של פגיעה, מומלץ לגשת לעורך דין המומחה בתחום לקבלת יעוץ כוללני.