[email protected]

נפילה של מוט ברזל על עובד במהלך העבודה

כאשר עובד  נפגע במקום העבודה, בדרך אליה או חזרה ממנה, ייתכן שיש זכויות ופיצויים המגיעים לו בעקבות הפגיעה.

בכדי להמחיש נעזר בפס"ד א.פ. נ' מתכות הקריה א.ב. בע"מ ואח'א.פ. נ' מתכות הקריה א.ב. בע"מ ואח':

בית משפט השלום פסק 210,000 ₪ לעובד צעיר בן 26 שנפל עליו מוט ברזל ששוקל 500 ק"ג במהלך העבודה.

התובע עבד במפעל של החברה לייצור מתכות. בזמן האירוע, תפקידו היה לכוון את מוטות הברזל הכבדות שהורמו על ידי העגורן שמיועדות לפנסי רחוב. התובע ועוד שני עובדים דחפו את המוטות ידנית, תוך כדי ההרמה המוט התחתון השתחרר ונפל על התובע.

לאחר שפונה לטיפול רפואי בעזרת אחד המנהלים, אובחנה חבלה בכתף הדורשת ייצוב, טיפולי זריקות ופיזיותרפיה.

התובע הגיש תביעה לבית המשפט כנגד החברה וחברת הביטוח שמצידם הכחישו את האירוע. וכטענה חלופית, הם טענו שהתובע נהג בחוסר אחריות והיגיון ולקח סיכונים לא סבירים.

בית המשפט קבע שהחברה אשמה בגרימת האירוע מכמה סיבות. ראשית, מדובר בעובד חדש אשר ביצע את המשימה שהוטלה עליו ללא כל הדרכה מצד החברה או ידע על דרך אחרת לבצע אותה. בנוסף, החברה לא הציגה עדות שהעגורן עמד בתקנים מה שגם שפקודת הבטיחות מחייבת שמירת מרחק בעת עבודה עם עגורן מה שהחברה לא אכפה במסגרת העבודה.

לאור האמור לעיל, פסק השופט על פיצוי של 95 אלף שקלים על עובדן כושר עבודה, 100,362 שקלים על הפסדי שכר ותנאים סוציאליים, 10 אלף שקלים על עזרה והוצאות רפואיות ו30 אלף שקלים על כאב וסבל – סך הכל 210,000 שקלים.

אם נפגעתם בעבודה, מומלץ לגשת לעורך דין מומחה בתחום כדי לקבל יעוץ כוללני ולקבל את הזכויות המגיעות לכם.