[email protected]

נפילה באולם אירועים

החלקתי  מרטיבות ברצפת  אולם האירועים – האם יש סיכוי שזה ייחשב כרשלנות מטעם בעל האולם ואהיה זכאי לפיצוי?

מכיוון  שבאולם אירועים סביר שיימצא מעת לעת נוזל על הרצפה. מדובר במקום הומה אדם, בו מוגשים משקאות מסוגים שונים. האורחים, כולל ילדים, רוקדים, ונעים  ממקום למקום  באולם, כאשר לא אחת הם אוחזים בכוס משקה. בנסיבות מעין אלו, לא רק שאין זה בלתי סביר שמשקה יישפך מכוסו של אורח, אלא שהדבר אף בהחלט סביר והגיוני.

נכון, בעל אולם אירועים לא חייב להציב איש ניקיון בכל רגע ורגע ובכל נקודה ונקודה באולם, על מנת לאתר מפגעים שאפשר ויגרמו על ידי מי מהאורחים. לא נדרוש ממנו להציב עשרות אנשי ניקיון בכל אירוע. זו דרישה בלתי סבירה.

אבל אם קרה שהיה בעת האירוע, איש ניקיון אחד בלבד, ואף הוא מתייצב רק לאחר שקורא לו מלצר, סביר להניח שבית המשפט יקבע כי יש רשלנות מטעם בעל האולם.

הרי, המלצרים עסוקים בהבאת מזון לשולחנות ומתן שירות לאורחים ואין זה תפקידם ואין דעתם פנויה לבחון אם קיימים מפגעים.

לכן למעשה, האפשרות שיישפכו משקאות על הרצפה, או שמאכל כלשהו ייפול על הרצפה, היא צפויה (כמו גם הנזק שייגרם עקב כך), ולכן על בעל האולם לפעול לאיתור המפגע וסילוקו ולמנוע בכך את הנזק.

בפני בית המשפט התקבל מקרה בו צעדה מוזמנת לאירוע מרחבת הריקודים לעבר השולחן בו ישבה היא  עם אחיה, ולפתע החליקה ונפלה ארצה עקב הימצאות חומר רטוב על הרצפה.

עלתה טענה כנגד אותה מוזמנת שהיו לה נעלי עקב באירוע ובגללן התעקמה קרסולה ונפלה.

אך מכיון שהמוזמנת הציגה תמונה שמראה בבירור שנעלה אותה עת נעליים נוחות ללא עקב גבוה נדחתה טענה זאת.

האנשים שראו את המקרה היו רק בני משפחתה, אבל בית המשפט מצא את גרסתם אמינה והתרשם כי הם דוברי אמת, בעיקר כי ידעו להעיד רק על מה שראו ולא על מה שקרה לפני כן. בני המשפחה העידו על הרגע שלאחר הנפילה ולא על הנפילה עצמה, ולא הגזימו בתיאור המקרה.

המסקנה כי מוטב להביא עדים שאינם מבני המשפחה, אך במקרה שאין כאלו, לא לחשוש מהבאת עדי בני משפחה להעיד על מקרה שקרה, תוך כדי כך שיהיה ברור שיש להעיד אך ורק על מה קרה ולא לתת אפשרות הפרעה לכך בגין היחס המשפחתי והקשר האישי לאירוע.

אם נפלת באולם אירועים, בקניון, או במקום העבודה, או שנפלת בעקבות רשלנות העירייה, המעסיק או כל גוף אחר, פנה למשרד עו"ד אשר אביטן ושות' המומחה בתחום הנזיקין. שים לב לתעד את מקום האירוע ואת מקום הפציעה מיד לאחר האירוע. בדוק אם המחדל תוקן ותעד זאת. רשום שמות של עדים אשר יוכלו להעיד על קרות האירוע. ופנה באופן מידי לטיפול רפואי למומחה בתחום תוך תשומת לב כי האירוע מתועד כראוי במסמכים הרפואיים. זכור לשמור קבלות ודאג לקבלת יעוץ משפטי נכון על מנת למקסם את הפיצוי לו הינך זכאי לפי דין.