[email protected]

מתי תחשב שהייה במקום העבודה לעניין שעות נוספות

בפסק הדין חנדז'י ע"ע (ארצי) 29712-08-13 שירלי חנדז'י – אחוזת רעים, עמותה רשומה (21.08.2016). נקבע, כי לא די בעצם דרישת המעסיק מהעובד לנכוח במקום העבודה כדי להגדיר את כל שעות שהייתו כשעות עבודה (אם כי זהו שיקול שיילקח בחשבון בין שאר השיקולים).

 

כמו כן, כי לא די בהפקת תועלת כלשהי על ידי המעסיק מעצם שהותו של העובד במקום העבודה.

 

אז מה נבחן? האם אכן בוצעה "עבודה" על ידי העובד במהלך השעות שבמחלוקת, בהתאם למאפייניו של מקום העבודה ומהות המשרה בה הוא מועסק.

 

בחינה זו אינה טכנית אלא מהותית ונעשית על פי מכלול נסיבות המקרה, הן מהיבט מקום העבודה והן מנקודת המבט של העובד עצמו.

 

בעניין סעש (ת"א) 44462-11-17  מיירה ואלטה – אורן שבת סוקר בית הדין את עבודת התובעות כדי לדעת להגדיר האם יש לשלם להם דמי שעות נוספות.

הנתבעות היו מטפלות בשני ילדיהם של הנתבעים וכן עסקו בעבודות משק הבית,  במתכונת של מגורים מלאים Live In .

כדי לסקור את מלאכת התובעות מבחין בית הדין בכך שביתם של הנתבעים גדול מידות.

אך מאידך מבחין בכך שמדובר בבית של 4 נפשות: בני זוג ושני פעוטות בלבד.

עוד, כי מלבד התובעות העסיקו הנתבעים גם שמרטפית, ואיש אחזקה וניקיון. מלאכת הטיפול בילדים התחלקה בין אמם, התובעות וגב' ששון.

הנתבעת העידה כי עד גיל 3 חודשים נשארה עם ילדיה בבית ולאחר מכן נהגה לצאת עמם לפעילויות מחוץ לבית, לרבות שיעורי שחיה, שיעורי התפתחות תינוקות ופעילויות שונות.

צ'רלי נכנס למסגרת חינוכית החל מ-9.15 וטדי החל מ-4.16.

על כן, מסיק בית הדין כי במרבית התקופה הרלוונטית, הילדים שהו עם אמם, במסגרות חינוכיות, ובשעות אחה"צ עד הערב, שהו עמם הנתבעת והחל מ-9.15[43] גם גב' ששון, לכל הפחות 3 פעמים בשבוע.

 

מוסיף בית הדין כי הנתבעות סידרו את המיטות, ביצעו את הכביסות, ניקו את בקבוקי התינוקות, עסקו בהכנת האוכל לילדים, אך לא בישלו לבני הזוג. אחר כל זאת לא התרשם בית הדין  כי נדרש זמן ארוך לעבודות אלו.

 

כאן מגיעה הקביעה החשובה של בית הדין:

"התובעות התגוררו בביתם של הנתבעים, בחדר משלהן והעבודה מטבע הדברים התערבלה עם שעות הפנאי. לתובעות הייתה גישה לבריכה של הבניין בו התגוררו הנתבעים ויעידו על כך התמונות הרבות שהועלו על ידיהן לרשתות החברתיות ואשר צורפו על ידי הנתבעים. הן היו חופשיות לעצמן בזמן שהילדים שהו במסגרות או עם אמם וגב' ששון, ועבודות משק הבית התחלקו בין שתיהן ומר מנצור. בהתחשב בהיקף העבודה שנדרשה לטפל בשני ילדים בחלק משעות היום ומטלות משק הבית שנדרשו למשפחה בת 4 נפשות, לא התרשמתי כי סך העבודה שהתובעות נדרשו לבצע עלתה על מסגרת של עבודה במשרה מלאה".

 

הדברים חשובים מאוד כי פעמים רבות בונה התובע סיפור של שעות עבודה מרובות בפני בית הדין, שעה בה במסגרת זאת כורך הוא שעות פנאי בתוך מסגרת שעות עבודה במתאר, ושלא בצדק.