[email protected]

החליקה על גלידה בקניון ופוצתה

התובעת (72), החליקה על גלידה שנשארה על רצפת הקניון, כתוצאה מהנפילה נחבלה ושברה את ידה. איש ביטחון שראה אותה שוכבת על הרצפה מיהר להזמין אמבולנס שפינה אותה לבית החולים וולפסון ושם נתגלה שבר ביד ימין שהצריך שחזור וקיבוע בגבס.

לאחר שנה היא הגישה תביעה לבית המשפט על כך שהנהלת הקניון התרשלה בכך שלא דרגה לשירותי ניקיון נאותים מה שגרם לנפילתה.

מטעם הקניון נמסר שהתובעת החליקה באשמתה שלא נזהרה כראוי, ובנוסף הגישה הודעת צד שלישי על חברת הניקיון,  ובתגובה היא טענה כי הנהלת הקניון היא שהחליטה לצמצם את כמות עובדי הניקיון ולכן היא האחראית הבלעדית לאירוע.

בית המשפט קבע שהנהלת הקניון הציבה את דוכן הגלידה בקומת החנויות בכדי למקסם את ריווחיה, אך היה עליה לדאוג לכך שיהיה נקי בקומה זו כמו בקומת דוכני המזון.

עוד הובהר שאף על פי שחברת ניקיון חיצונית מספקת את העובדים, הנהלת הקניון אחראית לפקח עליהם ולדאוג לכך שהמקום ינוקה כראוי.

לאחר ששמעה השופטת את העדויות של המנכ"ל וקב"ט הקניון שלפיהם התברר שבקומת המזון דאגו לניקיון מוגבר מקומת המסחר ששם עבדה רק מנקה אחת, ובנוסף לא הובאו ראיות מספיקות על כך שעובדת אחת אכן מספיקה לקומת המסחר.

בסיכום הדברים, ייחסה השופטת לנפגעת 25% מהאחריות בכך שלא נזהרה ובייחוד שעברה ליד דוכן הגלידה שיש  לצפות שיהיו סביבו שאריות שנמסו .

לאחר בחינת הנזקים והפחתת האשם תורם, נפסקו לה פיצויים ושכר טרחת עורך דין בגובה 85,146 שקלים ו75% מהוצאות המשפט, הנהלת הקניון תשלם את הפיצויים באמצעות חברת הביטוח ותקבל 30% מהסכום מחברת הניקיון בתוספת של 8,000 שקלים.

 

בכל מקרה של פגיעה בשטח ציבורי, מומלץ לגשת לעורך דין המומחה בתחום לקבלת ייעוץ כוללי ומפורט.