[email protected]

דמי הבראה

דמי הבראה

דמי הבראה הם תאריך תשובה בישראל צריך לשלם לעובד מכוח לרחבה שחל מ-1/7/1998 או הסכם קיבוצי.

עובד זכאי לדמי הבראה שהשלים שנה ראשונה אצל העובד.

משמעות דמי ההבראה הם על מנת לתת לעובד הזדמנות לנפוש. זה, דמי ההבראה בדרך כלל משולמים בחודשי הקיץ. הוא יכול להחליט לשלם לעובד דמי הבראה בזמן אחר או לחלקו למספר חודשים, כל עוד כסף דמי ההבראה כחוק.

זמן דמי ההבראה משתנים מפעם לפעם ע"י צווי הרחבה או הסכם קיבוצי:

כך במגזר פרטי:

משנת 1998 ועד 2002 סכום דמי הראה היה 20 ₪ ליום.

משנת 2003 ועד שנת 2005 סכום דמי ההבראה היה 306 ₪ ליום.

בשנת 2005 סכום דמי ההבראה היה 307 ₪ ליום.

משנת 2006 ועד שנת 2007 סכום דמי ההבראה היה 318 ₪ ליום.

בשנת 2008 סכום דמי ההבראה היה 331 ₪ ליום.

בשנת 2009 סכום דמי ההבראה היה 340 ₪ ליום.

בשנת 2010 סכום דמי ההבראה היה 351 ₪ ליום.

בשנת 2011 סכום דמי ההבראה היה 365 ₪ ליום.

בשנת 2012 סכום דמי ההבראה היה 371 ₪ ליום.

בשנת 2013 סכום דמי ההבראה היה 374 ₪ ליום.

בשנת 2014 סכום דמי ההבראה היה 378 ₪ ליום.

מספר הימים להם זכאי העובד, במגזר פרטי, הוא בהתאם לוותק של העובד במקום העבודה. ויש עובדים כאים למספר ימים שונים להסכם קיבוצי.

כך במגזר פרטי:

 

שנות ותק של העובד מספר ימי הבראה
שנה ראשונה 5 ימים
שנה שנייה ושנה שלישית 6 ימים
שנים רביעית עד עשירה 7 ימים

 

כדאי להתייעץ עם עו"ד על מנת לברר האם יש הסכם קיבוצי החל עליך אשר מיטיב עימך אולי אתה זכאי ליותר ימי הבראה וגם לכמות גבוהה יותר.

להלן שאלה לגבי לדמי הבראה:

בתחילת חודש יולי אשלים שנת עבודה במשרד קטן פרטי. האם אני זכאית לדמי הבראה, אם המעביד הוציא אותי לחופש על חשבון האם הוא יכול לנכות לי את דמי ההבראה, ואם לא האם אני חייבת להוכיח את ימי הבראה לחופשה בפועל.

תשובה

צו הרחבה בדבר דמי ההבראה כי על המעביד לשלם את דמי ההבראה בין חודש יוני לספטמבר, בחודשי הקיץ. מטרת התשלום לאפשר לעובד לנפוש בחודשים אלו. בהסכמת חודש אפילו החודש יכול לשלם את דמי ההבראה במועדים אחרים או בחלוקה נוספת.

בפס"ד אריאלה מילר כי ניתן לשלם לעובדים את דמי הבראה בדרך של הוצאה לנופש במקום תשלום דמי הבראה.

אולם, בפס"ד מילר קבע ביה"ד כי אפשרות זאת קיימת רק אם ניתנה הסכמת עובדים. יש להקפיד שהסדר זה עם העסק נעשה מראש. אם מעסיקך מעונין להוציא אותך לחופש בפועל בתשלום דמי ההבראה זה חייב להיות בהסכמה שלך בלבד.

תשלום דמי ההבראה אינו מחייב אותך לצאת לחופשה בפועל..