[email protected]

עורך דין דיני עבודה בירושלים

דיני העבודה הם ענף משפטים מורכבים וייחודיים לפי משפטים, הם ברובד הפילוסופי/מוסרי והן ברובד מהותי/פרוצדורלי. למה ישנה חשיבות רבה לניהול ההליך בידי עו"ד מומחה, הבקיה במשפט העבודה. לדוגמא:

פגיעה בזכויות קוגנטיות של עובד.

פגיעה בזכויות של עובדת בהיריון.

פיטורין וגובה פיצוי פיטורין להם זכאי העובד.

עובדים עובדים הנוגעים לחופשה או ימי מחלה.

ועוד.

לעורך דין בדיני עבודה דרושה היכרות מעמיקה עם המנגנונים בבית הדין לעבודה

קרוב לוודאי מגיע עובד למשרדנו ומבקש שנגיש בשמו תביעה על רכיבי שכר פשרה, אולם, לאחר בדיקה מעמיקה של עורך דין המתמחה בדיני עבודה עולה כי הוא זכאי לרכיבי שכר נוספים והעלויות נוספות שהעובד לא מודע להם.

חשוב לדעת- הגשת התביעה ללא פנייה לעורך דין יכול לחסום תביעות עתידיות בגין סכומים וזכיות אחרים.

חשוב לציין כי בעקבות שינויים בעולם העבודה, בפרט בגין מגפת הקורונה, נכון להתייעץ עם עו"ד הבקיא בדיני עבודה אשר ידע לתת מענה נכון בהתאם לפסיקה העדכנית באותה עת.

לעורך הדין אביטן ניסיון רב בתחום דיני עבודה, עו"ד אביטן ממיוחד לחברות העובדות מעובדים בודדים ועד למעלה מ-400 עובדים, וצבירת ניסיון רב בייצוג משפטי הן מצד המעבידים והן מצד העובדים.

אתה זקוק לייעוץ בדיני עבודה כי הדין של משרדנו ישמחו לייעץ לך ולטפל במקרה על הצד הטוב.

ברר מהם סיכוייך! התקשר ונקבע לך מועד לפגישה במשרדינו