[email protected]

אב ששבר את רגלו במהלך משחק עם בנו בגן שעשועים

כאשר אדם נוכח פעילות שגרתית במקום ציבורי, ייתכן כי יש זכויות ופיצויים המגיעים לו.

המקרה הבא ארע בגן שעשועים ציבוריים באור יהודה, כאשר אב התנדנד עם בנו על נדנדת "קן ציפור". על הנדנוד הבחין האב כי אחת מהכבלים התופסים את הנדנדה פרום וחשש שהנדנדה תיפול ויקרה אסון.

כשניסה האב לבלום את הנדנדה בעזרת רגלו השמאלית, רגלו התעקמה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים ששם התגלה שבר המצריך ניתוח אוקיבוע וגם הותיר אותו עם נכות.

האב הגיש תביעה למשפט מול העירייה על זה שלא פיקחה כראוי על המתקן בגן השעשועים ושהייתה צריכה לדעת שאדם יבחין בכבל פרום ינסה לבלום את הנדנדה ובזה שלא תיקנה אותו היא התרשלה.

העירייה טענה מנגד שלפי הדו"ח של מד"א האב עמד על הנדנדה ורגלו נתפסה נפגע. נוסף על כך שהכבל עשוי להיות מפלדה שהתקלף זה רק והציפוי לא נשקפה כל סכנה למשתמשים בה.

בנוסף הגישה העירייה הודעת צד שלישי כנגד החברה שהייתה ממונה על בדיקת בטיחות המתקנים בגנים הציבוריים וטענה שיום לפני יום היא המתה קבלה דו'ח מהחברה על תקינותקנים. בתשובת החברה נכתב שאכן הנדנדה הייתה תקינה ולא נשקפה כל סכנה.

בית המשפט קבע שיש לפצות את נתובע בכמות של 594,500 שקלים זה לאחר שדו"ח מד"א שעליו התבסס העירייה לא היה אמין ומה גם שרגלו של פוטנציאל לא יכלה להיכנס בין חורי הנדנדה כטענת העירייה.

ובונסף, יש כמות הגנים שהחברה הייתה אמורה לפקח ביום היא בין 20-30 מה שלא יכול לבצע בדיקה יסודית כנדרש, ומה גם שהעירייה לא פיקחה עליה מספיק ודרשה דוחו'ת מסודרים.

בכל מקרה של פגיעה, מומלץ לפנות לעו"ד בתחום לקבלת ייעוץ.

מומלץ לתער כראוי את מקום הפגיעה, לקבל הנחיות ברורות ליעוץ רפואי. חוסר בעניינים אלו יכול להביא לתוצאה ישירה לחוסר בפיצוי על נזקי הנפגע.