נדל”ן

למה צריך עו”ד כדי לרכוש בית?

תפקידו של העו”ד בעסקת נדל”ן הינו להגן על הרוכשת הבית וזאת מהרבה בחינות.

יש להקפיד על בדיקת נקיות הנכס מכל שעבוד ו/או משכון וכיוצ”ב בטרם רכישת הנכס.

יש להקפיד על בדיקת התאמה בין הנכס הפיזי לבין הרישום ברשויות.

בהסכם עצמו יש לשים לב למועדי התשלומים כך שיהיו פרקטיים ולא תיהפך העסקה ללא יכולת מימוש. בעניין זה יש להתחשב במועד הגעת אישורי מיסים מטעם מיסוי מקרקעין, מועדי מתן הלוואות כנגד משכנתאות ע”י הבנקים ועוד.

ליווי של עו”ד בתחילת העסקה מוביל לפתרון בעיות רבות אשר היו עלולות לצוץ בשלבי ההמשך ובזכות ערנות עורך הדין אלו נפתרו ע”י הסכמת הצדדים כבר בחתימת ההסכם על דרכי פעולה שונות.

פעמים לקוח שמלווה ע”י עורך דין בעסקה כלל לא שם לבור אליו יכל להתדרדר בעקבות עיכובים ו/או רישומים ו/או פעולות שונות בעסקה. אלו נמנעו ע”י מתן דעתו של עורך הדין כבר בתחילת הדרך, בהעברת טיוטת ההסכם לצד השני.

עורך הדין אף משמש כנאמן לשמור כספים בנסיבות בהן טרם הועברו מלוא המסמכים הנדרשים. באופן זה הלקוח סמוך ובטוח שבהשלמת המסמכים יעביר לו עורך הדין את הכספים.

רכישת בית הינו דבר יקר מאוד. משרדנו ממליץ להוציא את מעט הוצאות יחסית לרכישת הדירה לטובת ליווי משפטי שיגן ככל הניתן על רוכש הדירה.

צור קשר
077-5089001