מי מהמעסיקים צריך לשלם פיצויי פיטורים?

שימו לב, חובה שתהיה שנה עבודה אצל המעסיק אחרון וחובה שהמעסיק האחרון יפטר את העובד.
עוד צריך להכיר שביחס למעשה הפיטורים נדרש אקט חד משמעי של המעסיק.
אם כן, הכלל הוא שהמעסיק האחרון חייב בתשלום פיצויי פיטורים לעובד אם ביצע עבודה באותו מקום והתחלפו בו המעסיקים. אבל, ככל שהמעסיק האחרון יוכיח כי שולמו פיצויי הפיטורים על ידי מעסיקים קודמים, כמובן יהא פטור מתשלום פיצויים בגין כל התקופה.
חשוב להכיר כי יש נסיבות מסוימות בהן עובד ממשיך לעבוד באותו מקום עבודה ובכל זאת יש חובה על המעסיק הקודם לשלם לו פיצויי פיטורים. כך במצב של החלפת ספקי שירות, כאשר ספק השירות הקודם אינו מציע לעובד מקום עבודה חלופי סביר וממשי; כך גם כאשר נקבע בהסכם קיבוצי כמו בענף הניקיון כי כל ספק שירות נדרש לשלם שעבור עובדיו פיצויי פיטורים בגין התקופה בה העסיקם; וכן כך כאשר קיים חשש כי ספק השירותים החדש לא יעמוד בתשלום פיצויי הפיטורים בעד התקופה הקודמת (עד”מ 1011/04 א. דינמיקה שירותים (1990) בע”מ – טטיאנה ורונין ואח’ מיום 21.8.055).
יש לציין כי פעמים ויש צווי הרחבה שונים המקנים זכויות שונות בעניין זה וכדאי לבחון אף את צווים אלו.
לאור מורכבות העניין מומלץ לפנות לעו”ד בדיני עבודה בירושלים ובכך לעמוד באופן מקסימאלי על הזכויות ולהימנע מוויתור מראש על זכויות של העובד המעוגנות בחוק, אך ורק בגין היעדר הכרות עם הדין הקיים וצווי ההרחבה.

צור קשר
077-5089001